Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Apning av Hub header 2

Konkurrenter går sammen for å skape arbeidsplasser midt i koronakrisen.

I november åpnet NCE Finance Innovation formelt sin Fintech Hub. Fintech-klyngen kobler medlemsbedrifter over hele landet og gir dem tilgang til et internasjonalt nettverk, og hovedkontoret er Fintech Huben i Media City Bergen. Her finner man et yrende økosystem hvor gründerselskaper, investorer, konsulenter, teknologiselskaper, etablerte og virkemiddelapparatet møtes for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Se vår digitale åpning av Fintech Huben:

Video: Filmtriks

Selv under helt eller delvis nedstengning som følge av Covid-19 har det tverrfaglige miljøet i klyngens nyetablerte Fintech Hub blomstret. Flere av klyngens medlemmer har tatt tak for å bidra til at det vokser frem nye og innovative fintechs på tross av utfordringene vi står overfor og det i samarbeid med konkurrerende aktører. Blant Fintech Hubens sponsorer finner vi nemlig virksomheter som Sparebanken Vest, DNB og Fana Sparebank, samt Tryg og Frende Forsikring. Akademia er også godt representert ved UiB og Høyskolen på Vestlandet, som er opptatt av å ha tette relasjoner til næringslivet for å holde seg relevant, få tilgang til konkrete prosjekter og data.

Blant innbyggerne i Huben er fintech startupen Horde, som i løpet av kort tid har vokst fra 1 til 15 ansatte, og er i ferd med å ta finansverden med storm. Vi har også flere eksempler på investorer og gründere som har funnet sammen og inngått partnerskap som følge av at de nå sitter kun noen få (koronavennlige) meter fra hverandre.

I tillegg til å støtte de lokale relasjonene, ser vi at møteplasser som dette gir unike forutsetninger for samarbeid, innovasjon og skapelse av nye arbeidsplasser som kommer våre medlemmer over hele landet til gode.

"Vi i Innovasjon Norge er begeistret for at Fintech Huben nå åpnes og ikke minst for det viktige arbeidet klyngen gjør. I løpet av kort tid har fintech-klyngen etablert seg som en viktig aktør for Norge. Dere har vokst fra å være et miljø med et regionalt nedslagsfelt til å få et nasjonalt nedslagsfelt i rekordfart."
- Håkon Haugli, Administrerende Direktør i Innovasjon Norge.

Read this article in English here

Media coverage in:

Bergens Tidene
Finanswatch

Shifter

Interessert? Ta kontakt
Det finnes allerede en rekke spennende selskaper i Fintech Huben, og det er plass til flere. Dersom du er interessert i å ta del i dette spennende økosystemet, er det bare til å ta kontakt!

Ønsker du å bli medlem i NCE Finance Innovation?
Send oss en mail på: info@financeinnovation.no