Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Sustainability ncefi2

Etablering av ny ressursgruppe: bærekraftig fintech

NCE Finance Innovation inviterer medlemmer til å melde sin interesse til etablering av ressursgruppen for bærekraft i klyngen.

I januar inviterte klyngen til idédugnad hvor formålet var å høste innspill fra våre medlemmer og å sette en målrettet kurs for det nye året. Her var bærekraft i fintech-bransjen et tema som kom høyt opp på listen hos mange deltakere. Dette tok vi til etterretning og har nå fått tildelt midler fra Innovasjon Norge til å sette i gang en dedikert ressursgruppe innenfor bærekraft.

Målet er å skape en arena på tvers av klyngen med fokus på å fremme bærekraft innen fintech-miljøet. Det skal være mulig å dele kompetanse og bygge nettverk, og det er ønsket at gruppen leverer konkrete tiltak innen området (for eksempel pilotprosjekter, events eller annet).

Hva gjør vi? Vi ønsker i første omgang å starte en dialog med våre medlemmer rundt mulighetsrommet for samarbeid og felles utfordringer.

Planen vår er deretter å etablere en ressursgruppe basert på deres innspill og i samråd med styret. Vi presenterer planene for ressursgruppen, målsetting og mandat (som gjerne revideres når gruppen er etablert).

Er du interessert? Meld din interesse og bli med på innspillsmøte, hvor vi begynner arbeidet med et mer fokusert samarbeid innen bærekraft i vår bransje.

Hvem ser vi etter? Ildsjeler fra de etablerte, akademia, investorer og gründere.

Innspillsmøtet vil finne sted 28.oktober og planen er å lansere gruppen senere på året. Det blir et faglig innslag med Marianne Haahr fra Green Digital Finance Alliance i København som vil fortelle om eksempler og egne erfaringer fra samarbeidsprosjekter innenfor bærekraft og fintech.

Meld din interesse her - vi tar kontakt fortløpende med møtedato.
Oversikt over medlemmer


Kontakpersoner:

Rea | rea@financeinnovation.no
Henrik | henrik@financeinnovation.no

Read this post in English.