Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

BMEAS

NCE Finance Innovation girer opp nasjonal satsing

I Fintech-klyngen samarbeider finansaktører ved åpen innovasjon på tvers av økosystemet. I forbindelse med valg av nytt styre etableres et Advisory Board som skal bidra til ytterligere styrking av den nasjonale satsingen.

Under årsmøtet til NCE Finance Innovation 24.september, ble Bjørg Marit Eknes, konserndirektør for innovasjon og kundeopplevelse i Sparebanken Vest, valgt til ny styreleder for klyngen.

- Jeg gleder meg til å ta NCE Finance Innovation videre til neste nivå, sier Bjørg Marit Eknes, som tar over stafettpinnen etter Jan Erik Kjerpeseth som har vært styreleder siden oppstarten av klyngen i 2017.

- Innovasjonskraften, samarbeidsviljen og kremmerånden hos medlemsbedriftene er eksepsjonell, og det er vår oppgave å sørge for at dette utløser vekst, nye produkter og innovative løsninger som kommer forbrukere og bransjen som helhet til gode. Klyngen har på kort tid gjennom samarbeidsprosjekter vist at finansnæringen evner å samarbeide og handle raskt. Et eksempel som fasiliteres i klyngen er samarbeid med bankene med å automatisere innrapportering til Finanstilsynet, sier Eknes.

- Dette er et godt eksempel på at vi vi samarbeider på tvers der vi kan. Dette vil kunne spare bransjeaktører for mye tid og ressurser, samt øke kvaliteten på innrapporteringen. Forsikringsselskapene i klyngen samarbeider samtidig med å bygge mer avanserte modeller for bekjempelse av forsikringssvindel. Dette arbeidet er også relevant for bankenes arbeid innen anti-hvitvasking, sier Atle Sivertsen, CEO i NCE Finance Innovation

Nasjonal satsning med internasjonale ambisjoner
Eknes påpeker at økosystemet i det norske fintech-miljøet muliggjør at finansteknologi gir norske forbrukere verdensledende løsninger, og at løsningene også får internasjonalt fotfeste og skaper arbeidsplasser og teknologiutvikling over hele Norge.

- Samarbeidet mellom de større og etablerte aktørene, og de mindre og spesialiserte oppstartsselskapene er nøkkelen til at Norge skal ligge i front på dette også fremover. NCE Finance Innovation er en nasjonal satsning med internasjonale ambisjoner og miljøet er i vekst, sier Eknes.

- Bjørg Marit har lang og relevant erfaring og hun kjenner fintech-bransjen fra A-Å. Dette vil være en styrke for oss når vi nå skal løfte klyngearbeidet enda et steg videre, sier Sivertsen.

NCE Finance Innovation sitt styre har nå følgende sammensetning:

 • Bjørg Marit Eknes - CIO, Sparebanken Vest
 • Åse Marthinsen - Senior Strategic Partnership Manager, DNB
 • Gunnar Nordseth – CIO og gründer, Signicat (ny)
 • Lisbeth Nærø - CEO, Fana Sparebank
 • Eirin Lilby - Leder brukeropplevese, Sbanken (ny)
 • Tore Tungodden – Assisterende direktør, Universitetet i Bergen
 • Vegar Styve – CEO i Frende Forsikring
 • Dag Saltnes – Partner og Advokat i PwC (ny)
 • Henrik Lie-Nielsen – Investor og seriegründer
 • Vivian Lunde – Seniorrådgiver, Innovasjon Norge (observatør)

Etablerer kompetansetungt Advisory Board
Som et ledd i neste satsning har NCE Finance Innovation opprettet et Advisory Board hvor medlemmer med ulik erfaring og kompetanse, og engasjement for fintechbransjen har mulighet til å påvirke og komme med råd til foreningens strategi og veivalg. Klyngen ønsker bred representasjon på tvers av organisasjonstyper, geografi, utdanning, kjønn og alder.

- Vi har et sterkt fintech-miljø i Norge som er engasjert i Finance Innovation, noe som må reflekteres i våre styrende organer. Medlemmene er fordelt slik at om lag halvparten kommer fra andre landsdeler enn Vestlandet. Det er derfor viktig å øke denne representasjonen i både styre og advisory board.

Vi søker nå engasjerte fintech-ambassadører til vårt nyetablerte advisory board som vil være med å påvirke den videre utviklingen av norsk fintech, sier Sivertsen.

Advisory Board (bekreftede medlemmer)

 • Espen Opedal – Country Manager & SVP PM, Tryg Forsikring
 • Øystein Thøgersen – Rektor, NHH
 • Vidar Aksland – CEO Finstart Nordic & Head of Innovation & IT-development Sparebank 1 SR-Bank
 • Reiel Haugland – CDO Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Bent Gjendem – Investor / startup
 • Lise Falch-Monsen – Managing Director, Accenture
 • Kjetil Johan Ølmheim – Partner, Deloitte
 • Jens Kristian Fosse – Prodekan Innovasjon, Høgskulen på Vestlandet

Apply here

Om NCE Finance Innovation

• Innovasjonsklynge som ble etablert på Vestlandet i 2017 av næringstopper i bank, finans, forsikring og akademia

• Er en nasjonal satsning på finansteknologi som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA)

• Ble tildelt Norwegian Centres of Expertise (NCE) på rekordtid i 2018

• Innovasjon, kompetanse og kommersialisering/internasjonalisering er bærebjelkene i satsningen.

• Ca. 75 selskaper står så langt bak initiativet