Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

DALL E 2023 12 20 15 09 36 Santa Claus attending a vibrant music festival reminiscent of a rave Santa in his traditional red and white outfit is joyfully dancing among a crow

En oppsummering av klyngeåret 2023

Vi legger snart bak oss nok et innholdsrikt år for Finance Innovation, og har mange gode minner å se tilbake på fra året som har gått sammen med våre fantastiske klyngemedlemmer.


Om vi må peke på én enkelt hendelse som har preget året for oss, er det utvilsomt klyngens nye kronjuvel Norway Fintech Festival, og den enorme støtten og oppslutningen som har kommet strømmende inn fra bransjen landet over. Denne satsningen var et enormt løft for norsk fintech, og etter vårt syn en viktig brikke i å posisjonere fintech som et satsningsområde for Norges fremtid.


Men, det har skjedd så mye mer enn dette! Len deg tilbake med en kopp kaffe (eller julegløgg?), åpne pepperkakeboksen og bla deg gjennom oppsummeringen av klyngeåret 2023:

Årets høydepunkt?

Vi har helt siden oppstarten av klyngen i 2018 sendt årlige delegasjoner til Nordic Fintech Week i København, og STHLM Fintech Week i Stockholm for å lære fra våre naboland, og ta med oss ambisiøse og nysgjerrige klyngemedlemmer utenfor Norges grenser. Vi skjønte fort at disse møteplassene var verdifulle for å samle fagmiljøene, men også for å påvirke politisk. Etter å ha hentet mye innsikt fra internasjonale konferanser, og etter hvert en solid erfaring med å arrangere egne events, bestemte vi oss sommeren 2022 for at 2023 var året når Norge endelig skulle få sin egne internasjonale fintechfaglige møteplass, Norway Fintech Festival.

...og 26.april 2023 var festivalen et faktum!

Premieren av Norway Fintech Festival

Dersom du var en av de om lag 400 deltakerne til stede på premieren av denne ambisiøse festivalen, håper vi du vil si deg enig i at dette var en innovativ konferanse som lyktes i å kombinere fag, fest og fantasi i en herlig treenighet, og at det gav mersmak! Kort oppsummert: 100 foredragsholdere fordelt på 60 sesjoner over 3 dager, med 113 selskaper fra 17 land bidro til å gjøre Norway Fintech Festival til en uforglemmelig opplevelse, og skapte genuin festivalstemning fra start til slutt. Dette var startskuddet for det som skal bli en årlig møteplass for fintechbransjen hvor vi kobler aktører fra hele landet, Norden, og globalt, hyller innovative prosjekter, og skaper grobunn for nye prosjekter og samarbeid. Her kan du se programmet, foredragsholderne og samarbeidspartnerne fra Norway Fintech Festival 2023.

Rap er best på Bergensk

Etter dag 1 var det duket for en skikkelig fest med lokale artister fra Bergen og Vestlandet. Årets artister var Leander, Kamara og selveste Lars Vaular, som alle tre skapte en elektrisk stemning blant de drøyt 600 deltakerne på festen. For å sitere en deltaker fra Østlandet: Rap er best på bergensk.

Neste års headliner artist er allerede spikret, og vi kan love minst like bra trøkk i 2024.

Dersom du ikke var til stede under årets festival, trenger du ikke å fortvile – det kommer snart en ny mulighet til å oppleve NFF... 16-18 april 2024 for å være helt presis.

Norway Fintech Festival 2.0

Finansnæringen er en av de viktigste drivkreftene bak det grønne skifte, og sannsynligvis den bransjen som har kommet lengst av alle innen digitalisering. I Norge sitter vi også på en enormt høy kompetanse på å utvikle tekniske løsninger i verdensklasse og med uovertruffen brukervennlighet. Det er derfor et paradoks at vi ikke klarer å hevde oss bedre i den internasjonale konkurransen, og selv våre nærmeste naboland er lenger fremme enn oss på innovasjon generelt og innen eksport av fintech-tjenester.

Dette er bakteppet for Norway Fintech Festival 2024 som foregår i Bergen 16 - 18.april. For å fremme vårt mål om å få fintech inn på den politiske agendaen vil årets festival fokusere mer på å involvere politikere, og da særlig næringsministeren og/eller digitaliseringsministeren, i programmet.

Men – NFF 24 vil selvsagt handle om mye mer enn bare politikk. Vi har hentet inn tilbakemeldinger på hva deltakerne vil ha mer av neste år, og på toppen av listen troner AI, skalering og internasjonalisering, innovasjonsledelse, digital inkludering, antihvitvasking, svindel og mer. Blant foredragsholderne henter vi inn brennende engasjerte folk fra Vestlandet, men også andre steder i landet, Norden og utenlands.

En annen endring fra i fjor, er at vi i år vil fokusere mer på å koble studenter med næringslivet, og innfører "NFF Young" – en egen del av festivalen skreddersydd for studenter og akademia som vil finne sted dagen før festivalens hovedprogram. Dette nye initiativet representerer en ny strategisk satsning fra forrige år, med en særlig vektlegging på integrasjon av studenter og akademiske institusjoner inn i festivalens rammer. Dette initiativet kommer som en følge av at vi opplever et stadig mer engasjert studentmiljø som ønsker å være tett på innovasjon og næringsliv.

Billetter til NFF 2024 er tilgjengelig her.

AI-revolusjonen kommer til Norge

AI var et viktig tema under festivalen, men i løpet av våren og sommeren hadde kunstig intelligens for alvor "tatt over verden", og temaet var på alles lepper. Et tydelig signal om at dette kom til å prege nyhetsbildet i 2023, var turen vår til Arendalsuka der AI gjennomsyret store deler av programmet, og noe «alle» snakket om. Det ble sagt at mens antallet programposter med «AI» i tittelen i fjor var 10, var det i år minst 100 - og det er nok ikke langt fra sannheten.

Her kan du lese vår oppsummering av uken, og våre læringspunkter.

"Finn 7 feil"

Herfra var veien kort til at vi selv planlagte og gjennomførte ikke bare ett, men to AI-arrangement som omhandlet denne kraftige teknologiens rolle i fremtidens finansnæring. Først i Bergen, og siden i Oslo der medlemsbedrifter som VippsMobilepay, DNB, Strise, Itera, Frende Forsikring, Kantega, Sparebanken Vest, Horde og Noria bidro fra scenen ved å fortelle om hvordan de allerede er godt i gang med å anvende AI i finansielle tjenester. PwC bidro med det regulatoriske perspektivet for å gi oss innsikt i «the AI-act» som i skrivende stund diskuteres i Brüssel og som vil få stor betydning for bærekraftig utvikling av AI for fremtiden. Her kan du lese Itera & Cicero Consulting sin oppsummering av vårt felles arrangement i Oslo.

Tydelig og klar regulering er en helt nødvendig forutsetning for å komme i gang med AI-prosjekter i næringslivet. Vi for vår del i NCE Finance Innovation mener at Norge har et veldig gunstig utgangspunkt for å ta en ledende posisjon på AI, med en høyt kvalifisert og digitalisert finansnæring, og en digitalt moden befolkning. Derfor utforsker vi nå mulighetene for å dra i gang et felles klyngeprosjekt der vi sammen med næringslivet, politikerne og medlemsbedriftene utarbeider et ambisiøst vegkart for bruk av AI i finansnæringen. Toget går , og det er helt avgjørende at Norge hopper på dette før det er for sent.

Vil PSD3 lykkes der lillebror feilet?

Når vi først snakker om regulering kan vi heller ikke glemme PSD3, som i disse dager er på agendaen etter at det har kommet nye utspill fra EU om det nye betalingsdirektivet. I høst samlet vi sammen med Itera og Cicero Consulting medlemmer og bransjeaktører til det som av Shifter ble omtalt som «Norges første PSD3-panel». Sammen med PSD3 kommer en nu EU-forordning ved navn FIDA (Financial Information Data Access Regulation, som krever at det meste av finansiell data skal kunne deles, og at måten disse deles på skal standardiseres. Dermed er det ikke lenger bare banker og finansinstitusjoner som må rigge infrastrukturen sin på nytt, men et mye bredere spekter av aktører i bransjen – som for eksempel forsikringsaktører. Som Baard Slaattelid fra Vipps uttalte under panelsamtalen:

– Nå er det forsikringsselskapenes tur til å føle hva betalingsselskaper og banker har hatt å stri med de siste årene.


Men, det er ingen grunn til panikk helt enda – PSD3 og FIDA vil trolig ikke bli gjeldende i Norge før tidligst 2026, og selv etter dette vil bransjen trolig gå gjennom en ny modningsfase, ikke helt ulik den vi gikk gjennom etter at PSD2 ble innført i 2019. Det virker imidlertid til å råde en optimisme rundt det kommende direktivet, og en tro om at det denne gangen vil bli mer innovasjon og vekst i antall fintechs som følge av de nye kravene.

"Det første PSD3 panelet" fra et frokostseminar i Oslo i samarbeid mellom Finance Innovation, Itera og Cicero Consulting med tittelen "Fra open banking til open finance - Vil PSD3 lykkes der lillebror feilet?". F.v Andreas Mjelde (Two), Trond Inge Østbye (Nordea), Baard Slaattelid (VippsMobilepay), Bent Gjendem (NCE Finance Innovation), Daniel Næsse (PwC) og moderator Stefan Astroza (Itera/Cicero Consulting).

Status for Norsk fintech

Høsten begynte med utgivelsen av tilstandsrapporten fra Finansforbundet «Fintech 2023 – status for den norske fintech sektoren» som pekte på en noe negativ trend for bransjen. Her kom det frem at det i 2023 har vært flere konkurser enn noen gang, mindre tilgang på kapital, mindre vekst, og lavere verdiskapning i norsk fintechnæring. Mye tyder også på at norske fintechs har et skaleringsproblem.

Klyngens bidrag til denne diskusjonen, var et innlegg der vi la frem tre perspektiver som kan gjøre bildet av norsk fintech litt lysere og mer nyansert.

For det første argumenterer vi med at nedgangen ikke bare treffer fintech, og at den siste tidens debatt er en unødvendig svartmaling av bransjen. For det andre har vi en rekke vellykkede fintechs og digitalbanker i Norge, som har banet vei for innovasjon og gründerskap, og ved å bygge opp et veldig kompetent fagmiljø innenfor fintech. For å trekke frem noen gladsaker fra året som har gått blant klyngemedlemmer kan vi nevne Stacc, Folkeinvest, Unlisted, Diggecard, Strise, Okida, Kron, Spense, Firi, Kravia, og Horde som alle har lyktes med enten betydelig vekst, økt omsetning, ekspansjon, kapitalinnhenting eller annet.

For det tredje tar det tid å bygge opp en ny bransje, og for Norge er fintech fortsatt relativt nytt. Det blir derfor feil å sammenligne seg med land der man over tid har bygget opp et solid fundament, selskaper har rukket a knekke «skaleringskoden», og politikerne lenge har skjønt viktigheten av en blomstrende fintechnæring. Særlig på sistnevnte område har Norge en vei å gå, mener vi. Fintech burde vært et mye større satsningsområde for staten Norge enn det er i dag, og dette krever at myndighetene anerkjenner bransjen som en fremtidig eksport- og vekstnæring – slik som for eksempel Sverige har gjort for lengst.


Vekst for Fintech HUB til tross vanskelige tider for coworking

Også Fintech Huben har opplevd vekst i året som har gått, og etasjen vår nå huser flere selskaper enn noen gang. Takket være sponsorer blant medlemsmassen i klyngen kan vi tilby gründere gode rammevilkår for å vokse, og en verdifull møteplass for bransjen i form av arrangementer og andre sosiale sammenkomster. Vi merker stor pågang fra selskaper som ønsker å være en del av miljøet, og ha arbeidsdagen sin i våre lokaler, (og lokalet til Norway Fintech Festival). En medvirkende årsak til denne veksten er Ada Tech Inkubator, et gründersamarbeid mellom Proptech, Media, og Fintech-klyngen, samt VIS, der vi sammen løfter frem startups med gode ideer på tvers av bransjer. Inkubatoren har 10 plasser i Huben, og skulle nok aller helst hatt 10 til. Les mer om lanseringen av Ada Tech Inkubator her.

Det er grunn til å tro at teknologien som utvikles av disse startupene kan ha nytteverdi på tvers av klyngene, og at det vil være verdifullt for økosystemet vårt å ha disse selskapene tett på. Vi gleder oss til å se hva som skjer videre med disse startupene i 2024, og hvilken spennende innovasjon som kommer ut av dette klyngesamarbeidet.

Nodebygging i store deler av landet

Fintech Huben befinner seg riktig nok i Bergen, men det har foregått minst like mye aktivitet i klyngen andre steder i landet i løpet av 2023. Nytt av året er at NTNU har inngått medlemskap i Finance Innovation, og dermed er en viktig brikke på plass for at klyngen skal få en enda synligere posisjon i "tech-hovedstaden" vår Trondheim. Nå er vi i full gang med å planlegge aktiviteter som bidrar inn i det allerede spennende fintechmiljøet som foregår i byen, med andre medlemsbedrifter som Kantega, Strise, Signicat, Folkeinvest og Sparebank 1 SMN. På samme måte jobber vi for å få en enda tydeligere tilstedeværelse i Stavanger sammen med våre klyngemedlemmer der.

Oslo fortsetter å være en av våre viktigste satsningsområder, og gjennom året har vi gjennomført flere vellykkede arrangement sammen med lokale medlemmer og støttespillere. Dette ønsker vi selvsagt å fortsette med, så om du befinner deg i Oslo (eller hvor som helst egentlig) og har tanker om klyngeaktiviteter som burde dras i gang der, håper vi du tar kontakt med oss!

Geografisk spredning av klyngens medlemmer i 2023.

Det er sikkert mye mer som burde vært nevnt, men av hensyn til at denne oppsummeringen allerede er "lang som et vondt år", går vi inn for landing.

Takk til alle medlemmer, ildsjeler, klyngevenner, partnere og festivaldeltakere for nok et fantastisk klyngeår. Det er motiverende å se at klyngefellesskapet vokser og modnes for hvert år som går, og vi kommer stadig nærmere målet om å bygge "fintechnasjonen Norge".

Reisen i 2024 fortsetter med Norway Fintech Festival 2024, kontinuerlig arbeid for å poisjonere klyngen og fintechbransjen på den politiske agendaen, og flere signalprosjekter som løser små og store utfordringer basert på samarbeid i klyngen.

God jul og riktig godt nyttår fra klyngeadministrasjonen,
Bent, Rea, Håkon, Kristoffer, Anna & Torbjørn