Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Kraftlauget v3

Bergensbaserte Kraftlauget etablerer seg i Oslo-regionen

Kraftlauget blir en del av NCE Finance Innovation. De er et design- og teknologiselskap med fokus på bærekraft og skikkelig håndverk, og er 100 % eid av sine ansatte. På under 3 år har de vokst fra 0 til over 40 ansatte, og nå satser de også i Osloregionen.

- Våre ansatte ønsker å være en del av noe som gir mening, og vi har blitt svært godt mottatt i Bergensmarkedet. Våre kunder sier at de er superfornøyde med våre tjenester og konsulenter, og nå vil vi også bygge en konsulentbase i Osloregionen, uttaler daglig leder Geir Magne Kvalsøren.

Kraftlauget skal være en virksomhet som er til for ambisiøse kunder, de ansatte, og samfunnet rundt oss. En fellesnevner er at alle parter må bidra med sitt på bærekraftområdet. Alle ansatte er eiere i selskapet, og er aktivt med å bestemmeretningen virksomheten skal gå i.

- Vi har opprettet et etisk råd som vurderer alle prosjekt og kunder, og rådet har myndighet til å si nei til kunder som er klimafiendtlige eller ikke gjør nok for å være bærekraftig over tid, understreker Geir Magne. I tillegg til å ansette dyktige seniorer, satser Kraftlauget også på å rekruttere de mest talentfulle masterstudentene.

- En del av vår samfunnskontrakt er også at våre seniorer gir unge talenter en grundig skolering i bredden og dybden av design- og IT-håndverket, presiserer Geir Magne.

Skikkelig håndverk

Flere av rådgiverne i Kraftlauget har jobbet med teknologi og digitalisering i mer enn 25 år. Selskapet har erfart at det ofte er mye slett IT-håndverk som blir utført. Det er mange årsaker til dette, men det er viktig at vi i bransjen leverer kvalitet, og bygger solide og sikre løsninger som kan etterprøves fagmessig sett.

Overraskende mange organisasjoner driver sin virksomhet basert på løsningsstrategier og arkitekturer som er ikke tåler morgendagens krav og behov, uten at en selv er klar over situasjonen. Vi ønsker å bistå våre kunder med å skape en solid grunnmur og digitale tjenester som har lang levetid og høy verdi for brukerne, uttaler forretningsutvikler Tor-Erik Stakset.

Gode kundeopplevelser ende-til-ende

På spørsmål om hvorfor Kraftlauget har valgt å bli en del av NCE Finance Innovation er Stakset tydelig.

Våre konsulenter har samlet sett over 130 års erfaring fra bank-, finans- og forsikringsbransjen. Flere av våre medarbeidere har hatt sentrale roller som arkitekter og designere av finansteknologi som benyttes av stort sett alle norske banker. Vi ønsker å bidra med gode råd og løsninger som underbygger bærekraft, prosesseffektivisering og gode kundeopplevelser. Dette må skje i skjæringspunktet mellom legacy-verden og fremvoksende metodikker og teknologier. I forbindelse med Oslo-satsingen ønsker vi å synliggjøre at vi innehar sterk domenekunnskap i sektoren.

Positive framtidsutsikter

Veien videre for Kraftlauget ser svært lovende ut. Selv om de har vokst fort, kunne de tatt enda flere oppdrag.

Vi velger å bygge sten på sten, og vi vokser ikke videre for enhver pris. Vi må være sikre på at de som begynner å jobbe hos oss er skikkelige håndverkere. Høy kvalitet skal alltid prege våre prosjekter og oppdrag, avslutter Geir Magne Kvalsøren.