Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Kampen bm bilde fra mote

Kampen om å eie kundeflaten i bedriftsmarkedet

Er du medlem i NCE Finance Innovation? Send oss en mail på info@financeinnovation.no og få tilgang!

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, og står for halvparten av verdiskapingen i landet. Likevel har dette markedet i stor grad blitt nedprioritert av mange banker – dette er i ferd med å endres.

Vi ser nå en bransjeglidning drevet av teknologiutvikling, endrede kundebehov og PSD2, hvor ikke-finansielle aktører angriper attraktive deler av bankenes verdikjede og utfordrer deres eierskap til kunden. Den store dragkampen om SMB-kundene er i gang.

For å belyse de ulike sidene i denne bransjeglidningen har vi med oss Marianne Wik Sætre (DNB), Andreas Bjerke (ZTL), Stefan Astroza (Cicero Consulting), Arild Langberg Johanessen (Sparebank1 SR-Bank), Kjartan Solvi (Uni Micro), Israr Khan (Aprila Bank) og Thor Kristian Seth (Zdata).