Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Haugli nyboe tiltak

Tiltakspakke fra Innovasjon Norge og endringer fra Forskningsrådet

NCE Finance Innovation jobber tett med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og vil oppdatere tiltak fra organisasjonene her. For å hjelpe klyngemedlemmer så godt som mulig i en krevende tid, vil vi også dele en oversikt over støtteordninger.

27.03.2020: Økning på 4,5 milliarder kroner for å hjelpe næringslivet

For Innovasjon Norges del innebærer pakken som er lagt frem i dag en økning i rammer på til sammen 4,5 milliarder kroner. Det fordeler seg slik:

 • Innovasjonstilskudd: To milliarder kroner til innovasjonstilskudd, det vil si tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial.
 • Etablerertilskudd: 500 millioner kroner skal gå til etablerertilskudd, det vil si til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.
 • Innovasjonslån: Økning i lånerammen på innovasjonslån på 1,6 milliarder kroner. Innovasjonslån kan brukes til å kommersialisere nye løsninger, styrke arbeidskapitalen og til vekst og internasjonalisering.
 • Rentestøttefond: Det settes av 300 millioner kroner i rentestøttefond, noe som gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge rentefrie perioder for våre kunder.
 • Tilskudd innovasjonsmiljører: Det etableres en tilskuddsordning til private innovasjonsmiljøer på 50 millioner kroner, slik at de sterke miljøene som er bygget opp de siste årene forblir sterke. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer.

  Informasjonskilde: Innovasjon Norge

23.03.2020: Innovasjon Norges tiltakspakke

 • Innovasjon Norge tilbyr sine lånetakere avdragsfrihet i ett år. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronaepidemien. Les mer her.
 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april
 • For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker Innovasjon Norge andelen tilskudd de kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner IN også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartslån øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. IN stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Innovasjon Norge tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Nå har startups som har mottatt kommersialiseringstilskudd også mulighet til å motta oppstartlån fra Innovasjon Norge. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra én av ordningene, Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Innovasjon Norge åpner for å etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn de normalt krever.

  English version available here
  Informasjonskilde: Innovasjon Norge

Forskningsrådet

 • SkatteFUNN-søknader vil behandles - i løpet av tre uker - frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.
 • Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Forskningsrådet har satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til nye IPN-prosjekter i år, og vil løpende vurdere denne rammen.
 • Søknadsfrist for alle utlysninger i mai utsettes med to uker, fra 6.mail til 20.mai kl 13:00.

  Informasjonskilde: forskningsradet.no

Foto av Håkon Haugli: Astrid Waller
Foto av Iselin Nybø: Fredrik Hagen