Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Erik Trondsen

Storbank satser på økt samarbeid med fintechs

Erik M. Throndsen i SpareBank 1 SR-Bank tar opp konkurransen mot “stappmette” banker og henter inspirasjon fra Silicon Valley. Strategien deres innebærer å ha en fremoverlent og oppsøkende holdning til fintech-miljøet og konkurrere på innovative og kunderettede tjenester.

Stappmette banker

- Vi har nok funnet en nisje i markedet som tidligere har vært dårlig utnyttet. Det er mange stappmette banker som ikke vil ta de mer krevende sakene. Det er her vi kommer inn – vi liker en utfordring, og å finne løsninger sammen med kunder. Jeg håper vi oppleves som fremoverlente i forhold til andre banker vi kan sammenligne oss med, sier Erik M. Throndsen, Regional Direktør for Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Åpner dører for gründere

- Det er viktig for oss å hjelpe selskaper i gang, enten det gjelder finansiering eller gjennom å åpne dører. Jeg har særlig tatt med meg to lærdommer hjem fra mine turer til Silicon Valley. Den første er at vi må se på det å feile som verdifull erfaring og noe å ha på CVen – sånn er det ikke alltid i Norge. Den andre er viktigheten av å dele og introdusere – og dette har ikke banker vært flinke nok til, særlig når det gjelder startups.

Gjennom klyngen har SR-Bank fått kjennskap til blant annet startupene Lifeplanner og Goscore, som også er medlemmer i klyngen. Sistnevnte vant Gründerhub-prisen i 2020, og stakk av med hovedpremien på 250 000 kr som deles ut av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Nå har også banken også gått inn med midler for å sponse Fintech Huben til klyngen, hvor flere klyngemedlemmer har kontorplass, inkludert en rekke startups.

Allerede i oktober har SR-Bank benyttet seg av fasilitetene i Fintech Huben, hvor ledelsen og styret fikk en introduksjon om klyngens aktiviteter og en spennende presentasjon fra Kathleen Melingen i Lifeplanner.

- Det er mange spennende selskaper i klyngen, og vi har et særlig ønske om å koble oss tettere på startups både som vi kan hjelpe i gang, og som utvikler tjenester vi kan knytte opp til tjenesteleveransen vår. Derfor er det logisk at vi støtter miljøet i Fintech Huben, og blir en del av det selv, slik at vi ta pulsen på det som beveger seg og holde dialogen med gründerne og andre som sitter i økosystemet.

Probability of default vs probability of success

"Banker er notorisk opptatt av å se etter indikatorer på alt som kan gå galt, og for lite opptatt etter hva som kan gå bra".

- Norske banker har mye å gå på når det kommer til bruk av ny teknologi for å effektivisere og automatisere prosesser og løsninger for kundene. Vi har for eksempel ekstremt mye kundedata som ikke blir benyttet i stor nok grad for å skape verdiøkende tjenester. Her kommer blant annet samarbeid med startups inn i bildet, som kan hjelpe oss med å tenke nytt og innovativt. Banker er notorisk opptatt av å se etter indikatorer på alt som kan gå galt, og for lite opptatt etter hva som kan gå bra. I bankverden regner man jo risiko basert på sannsynligheten for at en kunde skal gå konkurs, ikke på sannsynligheten for at de lykkes. Samarbeid med fintechs medfører naturligvis en viss risiko, men det har også en enorm oppside om man lykkes.

- Jeg håper at banker i fremtiden vil ha et høyere fokus på «probability of success», og at dette preger strategien deres opp mot norske gründere. Vi i SR-bank anser i hvert fall medlemskapet vårt i NCE Finance Innovation som et viktig bidrag til å øke vår egen probability of success, og til å styrke fintechmiljøet i Norge, avslutter Throndsen.