Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

2022 10 04 Kron Presse Emma 40

Samarbeidsmagi mellom liten og stor

E24 og DN kunne i september melde at Storebrand kjøper fintech selskapet Kron for 400 millioner kroner. Kron forenkler investeringer for folk flest gjennom fonds- og pensjonssparing i en veldig enkel app, og har på kort tid bygget opp både en sterk merkevare og en lojal brukermasse. De er også et medlem av NCE Finance Innovation, og vi har tatt en prat med CEO i Kron, Emma Tryti, for å forstå hva som ligger bak oppkjøpet, og hva det betyr for kunder og ansatte i både Kron og Storebrand.

Dette må være blant de største fintech-oppkjøpene, om ikke det største, i norsk historie. Vi spør Kron-sjefen, Emma Tryti, hva slags tanker gjør du deg nå?

Først og fremst er jeg veldig stolt av det selskapet vi har bygget og synes det er gøy at Storebrand har fulgt oss over tid og vist en genuin interesse for Kron gjennom de diskusjonene vi har hatt. Vi er veldig lystne på å bevise at det kan oppstå magi i samarbeidet mellom liten og stor hvor begge parter bringer inn stor verdi til gjensidig begeistring.


Hvordan ser de ansatte, i begge selskap, på at Kron har fått med seg Storebrand som ny eier?

Både Krons og Storebrands ansatte er spente på samarbeidet. Man skal jo bli kjent med et nytt familiemedlem, men jeg har inntrykk av veldig mange gleder seg til det. Så snart den såkalte «closingen» av avtalen er på plass, vil det bli full aktivitet for å skape felles muligheter – med kunden i fokus.

Superkrefter gjennom samarbeid


Hvilke følger vil oppkjøpet ha for Kron?

Kron sitt oppdrag er å gjøre gode investeringer tilgjengelig for alle - gjennom smart bruk av teknologi og intuitiv design. Slik gjør Kron investeringer som før var forbeholdt proffene eller de med mye penger, tilgjengelig for flere.

Kron vil fortsatt være Kron, men samarbeidet med Storebrand gir oss muligheten til å koble på enda flere produkter på fond- og pensjonstilbudet og dra nytte av Storebrands investeringskompetanse og distribusjonskraft. I korte trekk vil vi få et enda bedre og bredere tilbud og nå ut til enda flere, enda raskere enn før – tenk på det som «Kron med superkrefter», sier en entusiastisk Emma Tryti.

Kron pressefoto
Kron CEO Emma Tryti (til venstre) med Konserndirektør for personmarked i Storebrand, Heidi Skaaret (til høyre).


Og hva håper Storebrand å få ut av dette?

Storebrand kjøper et selskap som leverer forenkling og engasjement på et helt nytt nivå, bygget på en svært solid og moderne teknologisk plattform, sier Heidi Skaaret, Konserndirektør for personmarkedet i Storebrand. De siste årene har Kron hatt en solid kundevekst og er Norges best likte investeringsapp. Kron blir Storebrands nye digitale tjeneste for sparing og investering, legger Skaaret til.

En utfordrer med "is i magen"


Vil Kron-brukere merke noen forandringer etter oppkjøpet?

Kundene vil møte den samme Kron som de er vant til. Etter hvert vil produkttilbudet bli enda bredere og bedre. Vi er en utfordrer og skal, også med Storebrand som eier, fortsette å utfordre. Selv om vi gjennom året har doblet merkevarekjennskapen, mener vi i all beskjedenhet at alt for mange har «gått glipp av» Kron. Vi vil gi flere muligheten til å vurdere oss og tror samarbeidet med Storebrand vil føre til et taktskifte, sier Tryti.


Apropos taktskifte; Siden årsskiftet har pilene pekt ganske kraftig nedover på avkastningen i fond, og dere har innført en «Is i magen» knapp. Hvordan opplever dere at folk forholder seg til situasjonen vi står i?

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kundene på mulighetene til å selv styre hva man ser, og ikke minst ikke ser, i appen, eksempelvis gjennom «Is i magen». Fondssparing er en langsiktig øvelse, og de fleste av våre kunder uttrykker at de ønsker å ha de lange brillene på, og å stå gjennom bølgedalene. Med «Is i magen» så får du all den innsikten du er vant til å finne i Kron-appen, men du velger å ikke se om pengene har blitt mer eller mindre verdt siden i går. Kundene våre, både med og uten «Is i magen» aktivert, viser god investoradferd hvor de evner «å stå i det» når markedet butter imot som det har gjort store deler av året i år. I motsetning til bransjen generelt, har vi hatt positiv nettotegning hver eneste måned i år. Vi anbefaler generelt ikke å forsøke å time markedet inn og ut – det er både vanskelig og usannsynlig at man klarer å hoppe både av og på toget på riktig tidspunkt.

Bærekraft og kjønnsbalanse


Hva mener du har vært de viktigste årsakene til at Kron har lyktes så godt i markedet?

Det er en kjensgjerning at sparing, særlig fondssparing og pensjon, lenge har vært unødvendig komplisert, dyrt, og hvor det ofte brukes et fremmedgjørende språk. For å gjøre investeringer tilgjengelig for alle, og attraktivt for brukere som ikke har kunnskap om finans, må vi snakke et språk som folk flest faktisk forstår og gjøre brukeropplevelsen enkel. Her mener jeg vi har lyktes ganske godt.

Kron appellerer særlig til de noe yngre målgrupper - mediankunden til Kron er i starten av 30-årene, oftest bosatt i urbane strøk. Tjenesten har også vist seg å i større grad enn bransjen generelt å være like attraktiv for kvinner som for menn – vi har 50/50 kjønnsfordeling blant kundene, og litt flere nye kvinnelige enn mannlige kunder i år. Vi er også opptatt av å kanalisere mer kapital til grønne investeringer. Hele 75 % av forvaltningskapitalen i Kron er investert i bærekraftige fond per i dag, og dette, kombinert med en merkevare i vekst tror jeg er viktige årsaker til den positive responsen vi har fått fra markedet.


Det er ofte snakk om hindringer for Norske fintechs med å skalere internasjonalt. Har dere noen ambisjoner utenfor Norge?

I det korte bildet vil vi ha størst fokus på å levere enkle og gode tjenester til eksisterende og nye kunder i det norske markedet. Når det er sagt, konkurransen er ikke lenger nasjonal, vi spiller i en global liga hvor Kron har et potensial som strekker seg utover Norges grenser. Storebrands allerede tilstedeværelse i Sverige, og nå også Danmark, gir oss et veldig godt utgangspunkt for fremtidig ekspansjon.

Tips til andre startups og samarbeid med etablerte


Kan dere dele noen nyttige erfaringer eller tips for start-ups som ønsker å følge deres eksempel?

Det som først og fremst har vært Krons fokus siden oppstarten for fem år siden, er en utrettelig omfavnelse av samfunnsoppdraget vårt, investering for alle – som hver eneste ansatt brenner for. Vi har hatt ekstremt høyt kundefokus og samtidig et fokus på å bevise forretningsmodellen, som en forutsetning for å løse samfunnsoppdraget. I dette ligger det å nå ut til tilstrekkelig mange kunder, noe vi kan få til enda raskere til med Storebrand som eier. For oss har det vært nyttig å ta oss nok tid for å bli kjent, slik at vi fikk en god forståelse for felles filosofi og hvor vår kompetanse og struktur kan utfylle hverandre.


Og hva er deres strategi for å samarbeide med en etablert aktør som Storebrand?

Vi går inn i samarbeidet med det vi mener er en sunn miks av selvtillit på det vi er gode på og ydmykhet der vi har mer å lære. Det er klart at vi vil sørge for at den kompetansen Storebrand har, også vil komme Kron-kundene til gode. På samme måte er det absolutt noe i enkelheten i Kron leveransen som vi tror Storebrand kunden vil ha glede av. Alt dette skal vi sammen finne ut av fremover.

Jeg kan også legge til at vi gjennom prosessen allerede har blitt godt kjent med mange skikkelig hyggelige fremtidige Storebrand kollegaer, og den - kall det gjerne kjemien vi har kjent på - kommer til å bli verdifull i fortsettelsen, nå som den egentlige jobben starter.