Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

DSC 6288 Anders Skjaevestad 1 1731x1152

Ny styreleder i den norske finansteknologi-klyngen

Etter nesten tre år som styreleder i et NCE Finance Innovation i medvind, gir nå Bjørg Marit Eknes stafettpinnen videre til administrerende direktør i DNB Livforsikring AS, Anders Skjævestad.


Når Skjævestad nå trer inn som ny styreleder, vil han særlig løfte frem innovasjonskraften og kremmerånden hos NCE Finance Innovations medlemmer, samt se på nye forretningsmodeller for den norske finansteknologi-klyngen.

Foto: Stig Fiksdal / DNB

Styreleder med solid erfaring
Skjævestad har lang erfaring fra finansbransjen, og ble i 2013 utnevnt til administrerende direktør i DNB Liv i en tid med store endringer i pensjonsmarkedet. Skjævestad er i tillegg styreleder i DNB Eiendomsholding AS, nestleder i styret i Raftostiftelsen og har tidligere vært leder av Telenors valgkomité.

- Anders Skjævestad har god kjennskap til klyngen, solid erfaring fra bransjen og klare tanker for veien videre fra der vi står i dag. Jeg vet han har det som skal til for å veilede klyngen gjennom deres neste steg i utviklingen, sier Bjørg Marit Eknes, avtroppende styreleder i NCE Finance Innovation.

Vil øke verdiskapingen i bransjen
Skjævestad var en viktig brikke under etableringen av NCE Finance Innovation tilbake i 2017, da næringsliv og akademia gikk sammen for å bygge et kraftsentrum for norsk fintech. Han er nå klar for å fortsette der han slapp.

- Det er viktig at både kompetansen og erfaringen til medlemmene i Finance Innovation gjøres kjent både innad i fintech-klyngen og utover mot markedet, slik at vi kan skape nye prosjekter og øke verdiskapingen i bransjen. Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er klyngens oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet for et av landets fremste innovasjonsmiljø innen finansteknologi, sammen med vår kompetente administrasjon, sier Skjævestad.

F.v. Bent Gjendem og Anders Skjævestad. Foto: Finance Innovation

- Jeg er svært glad for at Skjævestad har takket ja til å bli ny styreleder. Han har solid erfaring, et brennende engasjement for næringen og han kjenner utfordringene og mulighetene i finansnæringen godt. Denne kunnskapen vil komme godt med i den videre utviklingen av klyngesamarbeidet, sier daglig leder i NCE Finance Innovation, Bent Gjendem.

- Vi ønsker å takke Bjørg Marit Eknes for hennes gode innsats som styreleder for NCE Finance Innovation de siste 3 årene. Hun tok over i pandemien som var en krevende periode å drive en innovasjonsklynge. Dette har vært utført på en utmerket måte og vi ønsker henne lykke til på Norges Handelshøyskole og med spennende styrelederverv i Landkreditt Bank.

Spørsmål og henvendelser rettes til:
Bent Gjendem, bent@financeinnovation.no, 996 11 996
Anders Skjævestad, anders.skjevestad@dnb.no, 934 07 403

Om Finance Innovation

Finance Innovation ble etablert i 2017 og er en nasjonal satsning på finansteknologi som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA). Klyngen er 1 av 13 næringsklynger nasjonalt.

Finansteknologi-klyngen har over 100 medlemsbedrifter innen bank, forsikring - og finans, akademia og teknologi. Medlemmene består av både etablerte aktører og oppstartsvirksomheter.

Finansteknologi-klyngen jobber for å skape fremtidens arbeidsplasser ved å styrke norsk konkurransekraft og bransjesamarbeid i møte med utenlandsk konkurranse.