Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Craft ny header

Norsk Fintech-Rapport 2024

Norge har et fantastisk potensiale innenfor fintech. Vi er et svært digitalisert land, vi har de mest effektive bankene i Europa, digitaliserte forsikringsselskaper, vi er internasjonalt kjent for å lage svært gode produkter, vi er et land med en stolt gründertradisjon og vi har gode utdanningsinstitusjoner. Likevel er Fintech en nisje som Norge ikke har satset på - så langt.

I samarbeid med Itera og Cicero Consulting har NCE Finance Innovation utarbeidet Norsk Fintechrapport 2024 som peker på utfordringene vi må løse for å bygge en fintechnæring som står seg over tid og bygger videre på de fortrinnene vi sitter på i dag i konkurransen med globale aktører. Rapporten fremhever også norske suksesshistorier og fintechs som vi mener ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener i forhold til den store innvirkningen de har på norsk verdiskaping og den finansielle infrastrukturen i landet vårt.

God lesing!