Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Header Craft

Norsk Fintech Rapport 2024

NCE Finance Innovation jobber i disse dager med å utarbeide "Norsk Fintech Rapport 2024" i samarbeid med Cicero Consulting - Part of Itera og vi trenger input fra bransjen!

Formålet med denne rapporten er å kartlegge tilstanden i den norske fintech-næringen og høste erfaringer fra samhandling mellom bedrifter og myndigheter/tilsyn.

I tillegg til å gi verdifull innsikt til bransjen har vi en ambisjon om å formidle funnene til politikere og myndigheter for å gi dem en dypere forståelse av bransjens utfordringer og muliggjøre tiltak som støtter en positiv utvikling for norsk fintech. Rapporten utgis våren 2024.

Vi oppfordrer alle finans- og fintech aktører til å bruke noen få minutter på å delta i undersøkelsen.