Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Skal ta norsk finansteknologi ut i verden

Gjennom et sterkt nasjonalt samarbeid skal finansteknologi bli en ny norsk eksportnæring. Atle Sivertsen er i dag ansatt som daglig leder i Finance Innovation, den norske klyngen som vil være en motor i arbeidet. – Jeg er ydmyk for oppgaven, men vet at det allerede er etablert et veldig godt utgangspunkt, sier Sivertsen.

- Fintech-klyngen Finance Innovation har samlet en lang rekke sterke aktører. Dette gir oss en solid plattform for å lykkes, både med kommersialisering av løsninger men også med å skape interessante arbeidsplasser i Norge, sier Sivertsen.

Enormt potensial
- Vi har nå en unik mulighet til å kombinere kompetansen som finnes i Norge innen finans, teknologi og akademia for å lykkes med å skape innovative løsninger. Min erfaring er at Norge ligger så langt fremme innen innovasjon at det er et enormt potensiale for eksport, sier Sivertsen.

Sivertsen har både finansiell og digital kompetanse. Han kommer fra stillingen som globalt ansvarlig for Customer Facing Technology i Kinect Energy (tidligere Bergen Energi) og mor-selskapet World Fuel Services.

- Jeg har arbeidet med salg, utvikling og leveranse av innovative energiløsninger til kunder både i Europa og i resten av verden. Til daglig har jeg hatt gleden av å jobbe med innovativ og forretningsmessig utnyttelse av teknologi i mange år. Et sterkt kundefokus har vært avgjørende for vår suksess, og det meste av våre løsninger er utviklet iterativt i samarbeid med våre kunder, noe vi i dag gjerne omtaler som Design Thinking. Dette er grunnen til at løsninger vi har laget i Norge, nå brukes i 45 land over hele verden, sier Sivertsen.

I jobben som daglig leder for Finance Innovation blir oppdraget det samme, med finansteknologi som kjerneprodukt.

Inspirerende å jobbe med innovasjon og internasjonalisering
- Å jobbe med internasjonalisering er utfordrende og spennende. Det samme gjelder innovasjonsprosesser der samarbeid, idéutveksling og konseptualisering er det som setter fart på arbeidet, sier Sivertsen.

Styreleder Jan Erik Kjerpeseth i Finance Innovation er strålende fornøyd med å ha Sivertsen på plass.

- Atle har hatt en sentral rolle i en virksomhet som er internasjonal, nyskapende og forretningsorientert. Han forstår våre ambisjoner og hva som må til for å oppnå disse, sier Kjerpeseth. 

Setter fart på satsingen
Finance Innovation ble i oktober tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Over 40 selskaper innen finans, tech og akademia står så langt bak initiativet, og flere aktører melder løpende sin interesse. Alle deltakende selskaper går inn med kapital for å finansiere satsingen, og dette er midler som kommer i tillegg til støtten fra klyngeprogrammet.

Finance Innovation har allerede igangsatt flere arbeidsstrømmer med konkrete tiltak, og holder også på å etablere samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Dette arbeidet vil nå få enda mer fokus og kraft når Sivertsen tiltrer tidlig på nyåret.

- Et godt samarbeid er allerede startet, og jeg har mange tanker om hvordan vi skal sette ytterligere fart på satsingen. Gjennom kundesentrisk innovasjon skal vi gjøre finansielle tjenester enkle og tilgjengelige. Løsninger som lykkes nasjonalt vil være gode kandidater for eksport til andre land, både i Europa og i resten av verden.

Vi kommer nå raskt til å ansette noen nøkkelmedarbeidere og jeg gleder meg til å arbeide i en fleksibel og effektiv organisasjon sammen med alle foretakene som står bak denne slagkraftige satsingen i Norge, sier Sivertsen.

 

Fakta/Finance Innovation

 • Nasjonal satsing på finansteknologi som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
 • Skal jobbe for at norsk finansteknologi kan bli en ny næring i et internasjonalt marked.
 • Innovasjon, kompetanse og internasjonalisering er de tre bærebjelkene i satsingen.
 • Cirka 40 selskaper står så langt bak initiativet.
 • Har hovedkontor i Bergen.

 

Fakta/Atle Sivertsen

 • 43 år
 • Globalt ansvarlig for Customer Facing Technology, Kinect Energy og World Fuel Services.
 • Tidligere erfaring fra Bergen Energi, Aanderaa Datainstruments, KPMG og Merkantildata.
 • Utdannet siviløkonomi fra NHH ved vekt på forretningsmessig utnyttelse av teknologi.
 • Videreutdannet innen ledelse og design thinking fra NHH Executive.
 • Tiltrer som daglig leder i Finance Innovation tidlig i 2018

 

English version