Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Regulatorisk sandkasse har bred støtte på Stortinget

Regulatorisk sandkasse har bred støtte på Stortinget

Etter et vellykket arrangement om eksport av norsk fintech under Arendalsuka kunne Rigmor Aasrud, nestleder i Finanskomiteen fra AP bekrefte at en regulatorisk sandkasse har bred støtte på Stortinget. 

Tom Christer Nilsen, Høyre-representant i Næringskomiteen fortalte under arrangementet at de skal gjøre sitt for at dette raskt kan bli virkelighet og stimulere til ytterligere fart i norsk fintech innovasjon. Det vil i første rekke føre til at flere bedrifter og løsninger etableres og dernest til økt eksport til Europa og resten av verden.  

- Det er utrolig positivt å få slike tilbakemeldinger og vi i Finance Innovation ser nå frem til å samarbeide med IKT-Norge, Finans Norge og Innovasjon Norge for å få dette til i praksis, sier daglig leder i Finance Innovation, Atle Sivertsen.