Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

IMG 2445 jpg

PSD2-samarbeid skaper stor interesse i Norge og internasjonalt

Det nye PSD2-samarbeidsprosjektet til Sparebanken Vest, Sbanken og Sparebanken Sogn og Fjordane skaper stor interesse i Oslo, hvor over 100 deltakere møtte opp for å høre om aktørenes nye samarbeid.

I januar samlet Finance Innovation sine medlemmer til en idédugnad der betalingsdirektivet PSD2 ble identifisert som et fokusområde som de aller fleste mente var et prioritert prosjekt for klyngen. Prosjektet er nå er i ferd med å bli testet ut i markedet av Sparebanken Vest, Sbanken og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Samarbeid gir økt verdi

Bjørg Marit Eknes, konserndirektør for innovasjon og kundeopplevelse i Sparebanken Vest innledet arrangementet med å fortelle at banken allerede nå opplever positive ringvirkninger og verdi av å samarbeide rundt PSD2 og innovasjon sammen med andre banker og at det har vært verdifult å ha med Fintech-klyngen som fasilitator.

Reiel Haugland, CDO i Sparebanken Sogn og Fjordane presiserte også at PSD2 bidrar til å skape både økt konkurranse og samarbeid som øker innovasjonstakten i bankene ytterlige.

- En av fordelene for oss som bank er at vi får prøvd en teknologi som vi vet kommer og får testet ut et samarbeid om utvikling som ofte er vanskelig å få til i bank verden i dag, i tillegg til at vi kan ta til oss lærdom og kunnskap og se om dette er noe kundene er interessert i å ha eller ikke, sier Haugland.

- Det er viktig å huske at vi er små i Norge, nesten som en bydel i London og vi står mye sterkere sammen ved å samarbeide når det er mulig, fortsetter Haugland.

 Fra venstre: Christoffer Hernæs - Sbanken, Bjørg Marit Eknes - Sparebanken Vest og Reiel Haugland - Sparebanken Sogn og Fjordane.  Foto: Finance Innovation
Fra venstre: Christoffer Hernæs - Sbanken, Bjørg Marit Eknes - Sparebanken Vest og Reiel Haugland - Sparebanken Sogn og Fjordane. Foto: Finance Innovation

Christoffer Hernæs, CDO i Sbanken, var klar i sin tale om at bankene må skjerpe seg for å henge med for å skape fantastiske kundeopplevelser og at bankenes konkurrenter ikke vil komme fra bank- og finans. Når Hernæs ble stilt spørsmål fra salen om bankene i PSD2-samarbeidet var åpne for å samarbeide med andre banken, svarte Hernæs kort og greit,  «JA».

Eirik Sjåholm Knudsen, førsteamanuensis ved NHH, fremhevet at denne form for samarbeid mellom bankene krever en høy grad sikkerhet som EVRY leverer løsningen på og Daniel Næsse, advokat i PwC utdypet videre i diskusjonen at prosjektet fra starten av har tatt høyde for at andre banker skal kunne inviteres inn, når første fase er ferdig.  

- Samarbeidet mellom bankene i klyngen har allerede skapt interesse internasjonalt og vi har fått henvendelser fra Fintech-selskaper i både Sverige og England som ønsker å koble seg til bankene. Foreløpig har vi prinsipp om at man må kunne gi samme informasjon som man får tilbake, forteller Atle Sivertsen, CEO i Finance Innovation.

Eirik Knudsen tok videre opp utfordringene og mulighetene som PSD2 skaper i et strategisk perspektiv og gikk gjennom hvordan multisidede plattformer kan skape verdi. Avslutningsvis fortalte Knudsen om at det er slike problemstiller som man vil lære mer om i det nye Executive MBA programmet i Fintech på NHH.