Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

200 på frokostmøte

Det var fullt hus med nærmere 200 deltakere da Finance Innovation arrangerte sitt første frokostmøte hos DNB i Solheimsviken i Bergen.

Finansbransjen står foran radikale endringer. Disse blir forsterket av EU-direktivet PSD2 som innføres neste år.  Det åpner for at andre aktører enn bankene kan innhente informasjon fra kunders konti, sammenstille disse på tvers av bankene og utvikle nye tjenester for kundene.

"Gamechanger"

Intensjonen med PSD2 er blant annet å legge til rette for økt konkurranse i markedet og å fremme innovasjon. Mange forventer at PSD2 vil bli en ”gamechanger” for bank og finans.

Det var derfor ikke unaturlig at PSD2 ble tema for det første frokostmøtet i regi av Finance Innovation:  «PSD2 - døråpner til radikal innovasjon innen bank og finans».

Fra scenen leverte Rune Strømsnes (PwC), Espen Einn (Payr), Tor Kristian Seth (Zdata) og Karianne Melleby (DnB) spennende innblikk i ting som vil skje de neste par-tre årene med innføringen av PSD2-regulativet. 

Lovvakum

Partner Rune Strømsnes fra PWC fortalte i sin innledning at det er mye som ikke er klart til at PSD2 vil virke fra januar 2018. Blant annet er det et etterslep på tekniske standarder og tilpasninger av nasjonale lover og regler. På sett og vis er vi i en situasjon med en type lovvakum. 

Selv om vi akkurat nå på mange måter har et reguleringskaos, er rådet fra Rune Strømsnes å begynne å «trene» nå. Fire klare anbefalinger fra PwC til norske banker er:

  1. Ta et standpunkt til Open banking og bygg erfaring.
  2. Lær om og bruk mulighetene til å kombinere store mengder data.
  3. Fokuser på sikkerhet og personvern i løsningene.
  4. Få erfaring med bruk av APIer.

Nye tjenester

Espen Einn fra Payr presenterte «betalingsmarkedsplassen" selskapet har utviklet. Payr har utviklet en svært brukervennlig betalingsapp, der du kan betale regningene dine på en enkel måte. Per i dag betaler du regningene med kort, PayPal eller lignende. Med PSD2 vil de kunne utføre betaling direkte mot kundens kontoer i ulike banker. Samtidig som man betaler regninger i appen, vil man også få benchmarket tjenesten regningen gjelder mot andre levererandører. Slik vil brukeren både kunne betale regninger enkelt og samtidig optimalisere egen økonomi.

Thor Kristian Seth fra Zdata fortalte om nye muligheter med PSD2 sett fra et B2B-perspektiv. Zdata har i mange år levert tjenester mellom bedrifters ERP-systemer og bankene knyttet opp til blant annet inn- og ubetalinger, avstemminger etc. De har kunder over hele Norden. Han tegnet et bilde med PSD2 der bedrifter, regnskapsbyråer, ulike banker og ulike betalingsprovidere er knyttet sammen i «real time» løsninger, med en rekke verdiøkende tjenester. Dette har også potensial til å endre hvilke oppgaver de ulike aktørene løser og hvilke roller de spiller.

Hundremeterskogen

Karianne Melleby fra DnB fortalte om hvordan DnB jobber for å utvikle seg fra å ha en rolle i en verdikjede til å bli en del av et økosystem. Nyte teknologiske paradigmer endrer landskapet og representer muligheter for økt innovasjon, vekst og verdiskaping. Når DnB skal finne sin rolle i dette økosystemet handler det om 1) nye ambisjoner, produkter og tjenester, 2) nye «points of sales and distribution» og 3) utstrakt samarbeid med nye partnere. Melleby understreket at Samarbeid er nøkkelen til digital transformasjon og økt hastighet.

Hun avsluttet med å sitere en dialog fra Hundermeterskogen, som godt illustrerer hvor bransjen står. Nasse Nøff møter Tussi og spør: «Hvor skal du?». «Vet ikke», svarer Tussi. Nasse Nøff: «Kan jeg være med?».