Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

IMG 2175 2 NY

Møt våre nye interns, Linnea og Ingeborg!

I den norske fintech-klyngen ser vi stadig etter ny kompetanse og kreativ tenkning. Vi ser derfor frem til at våre nye interns Linnea Huseklepp Nygård og Ingeborg Rokne skal tilbringe de neste 10 ukene hos oss! Linnea og Ingeborg studerer for tiden til mastergrad i innovasjon og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).

I løpet av tiden med klyngen vil de jobbe med ulike oppgaver knyttet til ulike prosjekter som markedsføring, workshops, tilrettelegging av konferanser og andre arrangementer, spesielt Norway FinTech Festival og nysatsningen Norway Fintech Festival Young. De er veldig spente og motiverte for å jobbe som interns hos NCE Finance Innovation. Her er litt om erfaringer og forventninger så langt!

Hvordan har tiden deres vært med klyngen så langt?

Førsteinntrykket vårt med klyngen er veldig positivt. De ansatte er svært imøtekommende og inkluderende. Vi fikk fra første dag delta i både team- og partnermøter, samt opplæring i nye programmer. Det er et godt arbeidsmiljø med stor psykologisk trygghet og terskelen for å stille spørsmål er lav.

Vi tror at vi etterhvert kommer til å bli mer kjent med de ulike partnerne og andre rundt klyngen, som vil gi en større forståelse for hvor viktig samarbeidet er.

Hva ser dere frem til i løpet av praksisperioden?

I løpet av denne praksisperioden ser vi veldig frem til å få dykke mer inn i fintech-bransjen og lære mer om hvordan klyngen og samarbeidene fungerer i praksis. Spesifikke områder vi ønsker å lære mer om er bruken av AI i fintech, kvinner i bransjen og generelt hvordan koble finans og teknologi for å skape bærekraftige løsninger. Vi gleder oss også mye til å jobbe med Norway Fintech Festival som er i april!

Bli kjent med våre interns:

Linnea Huseklepp

Linnea er en 23 år gammel jente fra Førde. I dag studerer hun en master i innovasjon og ledelse ved HVL Bergen, og har fra før en bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse fra BI Bergen. Fra bacheloren ble hun mer interessert i psykologien bak selskaper og hvordan drive ledelse på best mulig måte.

Nå vil hun utforske hvordan innovasjon fungerer i praksis, særlig i en tid med sterkt fokus på bærekraft og digitalisering. Dette sammen med teknologiutvikling og nettverksbygging er områder hun vil dykke dypere inn i, som hun håper hun kan få hos oss. Linnea er i tillegg svært interessert i hvordan bedrifter samhandler og utvikler seg i ulike økosystem, og har i sammenheng med dette arbeidet som bedriftsfadder på HVL sin karrieremesse. Hun gleder seg mye til å få et godt innblikk i hvordan fintech-klyngen utvikler seg og ser veldig frem til praksisoppholdet hos oss!

Kontakt: linnea@financeinnovation.no / LinkedIn

Ingeborg Rokne

Ingeborg er en 24 år gammel jente fra Voss. Hun studerer for tiden en master i innovasjon og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har fra tidligere en bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse fra BI Bergen. Bacheloren skapte stor interesse for ledelse i organisasjoner. Samtidig vekket den en interesse for å lære mer om nytenking og bærekraft, som fikk henne interessert i å studere nåværende master.

Ved siden av studier jobber hun som HR Assistant, men ønsker nå å få ny arbeidserfaring på nye områder. Gjennom internshipet ønsker hun å se hvilke fordeler som kommer av arbeid i klynger og hvor verdifullt samarbeid på tvers kan være. Videre ønsker hun å utforske og bli kjent med fintech-bransjen. Hun ser frem til å bli kjent med nye mennesker og organisasjoner, samt utvide nettverket og få mer kunnskap gjennom praksisoppholdet.


Kontakt: ingeborg@financeinnovation.no / LinkedIn