Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

IMG 3663

Fintech ga mersmak for praksisstudenter

Siden 2019 har Finance Innovation tatt i mot 8 dyktige studenter fra HVL, og denne gangen tok vi i mot Linnea Huseklepp og Ingeborg Rokne, som har gjennomført 12 uker med praksis hos oss gjennom masterutdanningen "innovasjon og ledelse" på Høyskolen på Vestlandet (HVL).


Praksisukene har vært innholdsrike og bidratt til kunnskapsdeling, nye synsvinkler og gode samarbeid. Praksisoppholdet deres startet på oppløpssiden til Norway Fintech Festival, Norges største fintech konferanse, noe som gav dem innblikk i planlegging og gjennomføring av et stort og viktig arrangement for klyngen.

De fikk også være med på å lansere Norway Fintech Festival Young, som samlet 140 studenter. De har videre fått verdifull prosjekterfaring gjennom å delta i prosjektgruppen som jobber med klyngens søknad til Innovasjon Norge. I tillegg har de utført viktige analyser for klyngen rundt Norges posisjon som fintech-nasjon og samarbeid i bransjen.

Vi stilte de noen spørsmål rundt deres erfaringer om praksisoppholdet:

Hva har gitt mest inntrykk fra praksisoppholdet?

Det som har gitt mest inntrykk fra denne reisen er hvordan et lite team kan oppnå så mye. Sykt kult å se hvordan dere klarer å arrangere noe så stort som Norway Fintech Festival. Samtidig er vi veldig stolte over å ha deltatt i dette arbeidet. Under selve festivalen var det mest inspirerende foredraget fra Ukrainas visedigitaliseringsminister. Hans presentasjon om innovasjon og digitalisering under krig var veldig imponerende.

Det har også vært utrolig kjekt å ha kontorplass i Fintech Hub på Media City Bergen hvor man sitter sammen med flere spennende aktører i bransjen, det har vært veldig givende for oss og ga mersmak! Så, vi håper jo på å kunne komme tilbake (!).

Har dere lært noe som dere vil ta med videre i arbeidslivet?

Vi har fått god arbeidserfaring som har inkludert prosjektutvikling, arrangementplanlegging, og god innsikt i hvordan en klynge jobber. Det har vært særlig spennende å lære mer om hvordan finanssektoren (både de etablerte og mindre aktørene) jobber med å utvikle og lansere teknologidrevne og innovative produkter og tjenester - og hvordan de ulike medlemmene samarbeider på tvers for å løse felles problemer.

Likevel vil det viktigste vi tar med oss være betydningen av et godt samhold og en god dynamikk i teamet. Med dette på plass, er det lite som kan begrense hva man kan oppnå, og det merket vi virkelig.

Vi har også lært verdien av gode nettverk utad. Dette fikk vi se når vi var på besøk hos Bulder, hvor vi fikk observere en team-dynamikk på tvers av bedrifter.

Hva tror dere at teamet har lært av dere?

Vi mener at vi har lært mest av teamet. Forhåpentligvis har de fått noen nye perspektiver og blitt inspirert av våre spørsmål og innsikter.

Tusen takk for oss!

- Ingeborg & Linnea -