Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

CEO stilling 1200x800

Er du vår nye CEO?

Den norske finansteknologi-klyngen er i en spennende vekstfase og søker nå en ambisiøs og inspirerende leder med sterk fintech faglig kompetanse.

Om stillingen:
NCE Finance Innovation har lyktes godt gjennom oppbyggingsfasen over fire år, og nå starter neste epoke i fintechklyngen. I tiden som kommer vil skalering av organisasjonen og tjenestetilbudet få et enda større fokus for å betjene den stadig økende medlemsmassen.

Mer informasjon om stillingen finner du her.

Stillingen som CEO innebærer ansvar for videreutvikling av klyngens posisjon og operativ drift av klyngeorganisasjonen med seks ansatte. Dette er en stilling som opererer i et stort nasjonalt nettverk, og som arbeider gjennom medlemmer, partnere, allianser og kunderelasjoner. Klyngeorganisasjonen arbeider gjennom de tre dimensjonene Finans, Teknologi og Akademia, og det er rom for både økt medlemsmasse og økt synliggjøring av finansmiljøet i Norge.

Suksesskriterier for rollen:
Vi søker en leder, ikke en sjef. Lederen må ha fintechfaglig kompetanse, personlig integritet og stå støtt på egne ben internt og eksternt. Men først og fremst skal lederen se på seg selv som en lagleder som lykkes sammen med andre, enten i sitt eget team i klyngen, eller sammen med samarbeidspartnere i prosjekter.

Lederen må i en omskiftelig verden være utviklingsorientert og nysgjerrig på nye og bærekraftige løsninger, men også være opptatt av kvalitet. Lederen må se verdien av at klyngens posisjon og rolle, til beste for medlemmene og samfunnsutviklingen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Atle Bønes, Bønes Virik Executive Search, telefon 928 89 420
Bjørg Marit Eknes, Styreleder, telefon 952 65 875.