Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Skjermbilde 2024 06 11 kl 14 01 18

Nyhet: Idédugnad - cybersikkerhet prosjekter

Bli med på idémyldning med klyngen rundt mulige prosjekter knyttet til cybersikkerhet!

I løpet av 2024 laserer NSM og Forskningsrådet en ny støtteordning for virksomheter som jobber med cybersikkerhet.

Trusselbildet øker raskere enn vår evne til å beskytte oss, og det kreves en solid og omfattende oppdatering av flere virksomheters cybersikkerhet. I denne sammeheng vil samarbeid være en viktig driver, sikkerhet er et tverrfaglig felt som krever innsikt på tvers.

Nasjonalt koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO) bistår med veiledning i søknadsprosesser. Senteret kan også bistå i gjennomføring av tiltak som får støtte.

Foreløpig rammer for støtteordningen:

  • Midler til fordeling: 20.000.000 Nok
  • Norske virksomheter: Primært SMB
  • Støtte per prosjekt: 700.000 Nok
  • Støttegrad per prosjekt: 100%
  • Varighet per prosjekt: < 6mnd
  • Tema: Cybersikkerhet

Les mer om støtteordningen her.

Meld din interesse til idédugnad, hvor vi sammen definerer problemområder og use-case.

Kontakt:
Rea Parashar | rea@financeinnovation.no