Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Headway 5 Qg Iuu Bx Kw M unsplash

Workshop: Internasjonal markedsutvikling Del 3

09. September, 09:00 - 15:00
Online

Innovasjon Norge tilbyr bedrifter som vokser og ekspanderer internasjonalt en strategiworkshop der formålet er at bedriften skal konkretisere sin internasjonale forretningsmodell og plan for markedsintroduksjon.

Den strategiske workshopen arrangeres som digitale samlinger fordelt over fire uker.

Hver samling skjer på formiddagene, med en lengde på 3-4 timer.

Samling 1: 19.08

Samling 2: 26.08

Samling 3: 09.09

Samling 4: 16.09

Hvorfor delta?

Workshopen utfordrer og hjelper bedrifter til å ta seg tid til å jobbe strategisk med sine internasjonale vekstplaner/-aktiviteter.

1. Få hjelp til å kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked

2. Få forståelse for dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt

Praktisk:

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til oppgaver for din bedrift.
Innovasjon Norge kobler på eksperter fra Eksportsenteret, merkevarerådgivere og markedsrådgivereksperter fra våre 34 kontorer i utlandet.

OBS:
Deltagende bedrifter bes stille med to personer som jobber med vekst og internasjonalisering.
Dette er viktig for at bedriften skal få mest mulig utbytte av arbeidstiden som legges ned.

Kandidater vil bli vurdert fra hele landet og 4-6 bedrifter vil bli plukket ut til å delta.

Other events