Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Internasjonal markedsutvikling headway unsplash

Workshop: internasjonal markedsutvikling

19. August, 09:00 - 13:00
Online

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Praktisk:
Workshopen består av fire digitale samlinger á 3-4 timer.

19. august: kl. 09.00-13.00
26. august: kl. 09.00-12.00
9. september: kl. 09.00-13.00
16. september: kl. 09.00-12.30

Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Samlingene fasiliteres av våre internasjonaliseringsrådgivere. Eksperter fra vårt eksportsenter, merkevarerådgiverteam og kontorer over hele verden bidrar inn underveis.

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til selvstendig arbeid, under veiledning fra Innovasjon Norge både under og mellom samlingene.

Målgruppe:
Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene.


Påmelding og kvalifisering:

Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert. Bedrifter som kan kategoriseres som "born globals" dvs. nyetablerte bedrifter som er klare til å skalere internasjonalt vil også bli vurdert.

Innovasjon Norge gjør en validering av bedriftene basert på kriteriene over.

4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.

Other events