Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Signicat event

Webinar: Ny norsk finansavtalelov - Hva betyr det for tilbydere av finansielle tjenester?

01. September, 10:00 - 11:30
Online

Gratis webinar med Wikborg Rein og Signicat om den nye finansavtaleloven og endringer i ansvarsforhold og beviskrav ved avtaleinngåelse og betaling. Hva er konsekvensene for bruk av BankID for digitale avtaler? Webinaret holdes på norsk.

Er BankID ikke lenger bra nok etter at finansavtaleloven fornyes?

Norsk BankID er blant verdens tryggeste og mest brukervennlige elektroniske ID-er og er en sentral komponent i digitalisering av det norske samfunnet. Erfaringer fra saker der BankID har vært misbrukt ved f.eks. låneopptak har ført til et forslag om å skyve finansavtalelovens ansvarsbestemmelser i retning av høyere ansvar for tilbyderne av finansielle tjenester og sterkere beskyttelse for kundene.

Eieren av en BankID skal etter forslaget i begrenset grad være ansvarlig for misbruk selv ved uaktsomhet. Hva betyr dette for risikobildet for tilbydere av finansielle tjenester? Vil det være nødvendig med ytterligere tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at det er rett person som bruker en BankID? Hvilke tiltak kan i tilfelle være aktuelle?


Signicat og Wikborg Rein arrangerer et webinar der vi skal fokusere på ulike spørsmål knyttet til bruk av elektroniske ID-er og signaturer og hva de kommende endringene i finansavtaleloven betyr i praksis, samt mulige løsninger som bidrar til å redusere risiko knyttet til bruk av elektroniske ID-er som BankID.

Other events