Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Itera event Avansert dataanalyse 2

Webinar: Bruk data til å ta bedre beslutninger raskere!

11. February, 09:00 - 10:00
Online

Smart bruk av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Har din bedrift de nødvendige forutsetningene for å lykkes?

Tenk hvor stor verdi det vil ha for bedriften din dersom alle ansatte tok bedre beslutninger. Hva hvis vi kunne fortelle deg at det er fullt mulig – bare ved å bruke tilgjengelige data på en smartere måte?

Du lar deg kanskje skremme av de unge, innovative selskapene som kan true eksisterende aktører med sine nye, datasentriske forretningsmodeller og sin overlegne fleksibilitet. Men betyr det at store, etablerte selskaper vil bli utkonkurrert de nærmeste årene, og at eksisterende forretningsmodeller ikke lenger vil gjelde? Heldigvis ikke.

Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Det handler om å gi ansatte muligheten til å ta bedre beslutninger raskere.

Nøkkelen for å få det til er at du er nødt til å jobbe datadrevet. Utfordringen for mange bedrifter er at de ikke har gitt seg selv de nødvendige forutsetningene for å lykkes med dette. Vi skal hjelpe deg litt på vei i vårt webinar.

Få konkrete eksempler på hvordan andre har gjort det, samt gode råd til hvordan du kan forankre prosessen i organisasjonen slik at dere sammen kan bygge en kultur som fremmer datadrevne beslutninger.

Interested?

Get your ticket today!

Sign up

Other events