Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Vestlandskonferansen

Vestlandskonferansen

06. February, 09:00 - 16:00
Grieghallen

Verda er på vippepunktet.

Vi veit vi er i grenseland for kva jorda toler, og overgangen til berekraftige løysingar går for seint. Det er krig i Europa, det er krig i Midtausten, og propaganda og polarisering splittar folk og nasjonar. Her heime verkar ein usynleg fiende: Resignasjon. Resignasjon får flinke folk til å gje opp og gir dei kompromisslause makta.

Det er tid for å hente fram rebellane blant oss, dei som BÅDE gjer opprør mot urett, OG tek ansvar for å finne ei betre løysing. Vestlandskonferansen 2024 rettar lyskastaren mot menneske som mobiliserer, som ikkje lar seg lamme av avmakt, og som viser veg mot løysingane Vestlandet og verda treng.

Other events