Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Vestlandskonferansen2

Vestlandskonferansen

05. April, 09:00 - 16:00
Grieghallen

Vestlandskonferansen er Vestlandets viktigste møteplass mellom næringsliv, politikk, akademia og 5000 engasjerte Vestlandingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid.

Påmeldingsfrist: 14.januar 2022.

Other events