Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Tilsynsrapport verktoy mot hvitvasking craft header2

Tilsynsrapportenes fallgruver og verktøy mot hvitvasking

10. March, 14:00 - 15:30
Online

Lær om hvor det går galt i tilsynsrapportene, fallgruvene du må unngå som rapporteringspliktig og få siste nytt om verktøy i kampen mot hvitvasking. Foredragene vil være praktisk rettet og tar sikte på å gi deg konkrete tips og råd du kan bruke til å forbedre og effektivisere innsatsen innen antihvitvasking.

Arrangør: FCG, Bank ID AML og NCE Finance Innovation

Program:

14:00 - 14:30: Fallgruver fra tilsynsrapporter

14:30 - 15:00: Verktøy i kampen mot finansiell kriminalitet

15:00 - 15:30: Paneldiskusjon


Torgeir Storberget (FCG), Cathrine Ødegaard (Balder Betaling) & Espen Tokerud (Vipps)


Sentrale funn fra tilsynsrapporter

Torgeir Lie Storberget og FCG har gjort et dypdykk i de senere års tilsynsrapporter for å kartlegge hvor det går galt og hva rapporteringspliktige bør fokusere på for å unngå å gå i de samme fallgruvene.

  • Et overblikk over funnene
  • Den røde tråden fra risikovurdering til risikoklassifisering og løpende oppfølging.
  • Konkrete saker og caser og hva kan vi lære av disse. Hvorfor kan det å vite mer om hvordan de kriminelle faktisk opererer brukes for å avdekke risiko for å bli et ledd i hvitvasking?
  • Hvordan dette kan forebygges gjennom bedre KYC og oppfølging.


Verktøy i kampen mot hvitvasking

Effektiv og godt anti-hvitvaskingsarbeid kan ikke gjøres uten tidsbesparende verktøy. Vipps har de siste årene jobbet med produktet BankID AML, som gjør arbeidet enklere. Produktsjef Espen Tokerud snakker om:

  • Risikoklassifisering ved hjelp av indikatorer fra BankID AML
  • Hvordan spare inn tidsbruk på manuelle prosesser og bruke det der det er mest risiko.
  • Hvordan kundene våre nærmer seg «best effort» for kundekontroll ved nye kunder og løpende kundetiltak
  • Neste trinn for anti-hvitvaskingsverktøy

Foredragene vil være praktisk rettet og tar sikte på å gi deg konkrete tips og råd du kan bruke til å forbedre og effektivisere innsatsen innen antihvitvasking.


Paneldiskusjon

Cathrine Ødegaard, Leder for kommersialisering i Balder Betaling, vil moderere en samtale med utgangspunkt i de to innleggene, og ta i mot spørsmål fra publikum.

Interessert?

Meld deg på her

Other events