Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Innovasjonnorge jenner gettyimages

Pitching Tuesday

23. June, 18:30 - 21:00
Online

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift?

Innovasjon Norges tjenester er for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere konkrete angitte aktiviteter for kommersialisering. Vår rolle er å være avlaster for risiko i innovative prosjekter.

Et av formålene i kommersialiseringsfasen er å teste og videreutvikle forretningsmodellen. For å motta tilskudd eller lån i tidlig fase stilles det en del krav til bedriftene:

Innovasjon: Det stilles krav til dokumentert innovasjonshøyde. Det gründeren presenterer må være noe vesentlig nytt enten i forretningsmodellen, en endring i verdikjeden, ny produksjonsmetode, nye materialer og så videre. Ha mulighet for teknisk patent.
Markedsaksept: Man må kunne vise til en første anerkjennelse av forretningsidéen/ løsningen hos potensielle kunder.
Vekstambisjoner: Gründeren må ha internasjonale ambisjoner og idéen må representere noe nyskapende på internasjonalt nivå.
Gjennomføringsevne: Gründeren må gi oss tro på sin evne til å realisere sine vekstambisjoner. I tillegg må man ha erfaring fra bransjen, et nettverk/ team som tilsammen kjenner hele verdikjeden. Vi gir bare unntaksvis tilskudd eller lån til bedrifter hvor gründeren står alene. Et riktig team er avgjørende for å lykkes.
Kapital: Gründeren må kunne vise til en finansieringsstrategi, og må kunne vise til at selskapet har kapital til å kunne finansiere opp prosjektene.

Dersom du har lest om kommersialiseringstilskudd og oppstartslån på våre nettsider, men allikevel fremdeles har uavklarte spørsmål - ta kontakt!

Om du oppfyller kravene over tilbyr Innovasjon Norge samtale med en rådgiver hvor du får muligheten til å stille konkrete spørsmål. Du vil kunne få en gjennomgang av ditt prosjekt, samt kriterier for tilskudd og lån..

Other events