Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Nettverksanalyse header Craft

Nettverksanalyse av aktører i NCE Finance Innovation

17. February, 15:00 - 16:00
Online
Members only

Hvordan ser relasjonene ut mellom medlemmer i en næringsklynge? NHH har gjennomført en nettverksanalyse av økosystemet til NCE Finance Innovation, og klyngemedlemmer inviteres nå til et webinar hvor vi legger frem resultatene av denne studien.

Arrangør: NCE Finance Innovation & NHH

Om arrangementet

Innovasjonsklynger har i økende grad blitt en viktig del av både bedrifters og lands initiativ for å fremme innovasjon og økonomisk vekst. På tross av dette, vet vi relativt lite om hvordan bedrifter faktisk interagerer i disse klyngene.

Dette er problematisk, siden forskning viser at strukturelle egenskaper ved slike relasjonsnettverk kan ha mye å si for kvalitet og kvantitet på innovasjoner.

For å addressere dette kunnskapsgapet, utførte NHH høsten 2020 en datainnsamling som søkte å kartlegge hvordan bedrifter i det norske Fintech økosystemet er relatert til hverandre, og hvordan bedriftene som er en del av NCE Finance Innovation-klyngen er posisjonert innad i det større norske Fintech økosystemet.


På webinaret vil de første resultatene fra denne studien legges frem. NHH-forskerne vil også fortelle hvilke andre studier de planlegger å gjøre på disse dataene, og diskutere implikasjoner av både foreløpige funn og fremtidige analyser for bedrifter som er medlemmer av klynger, klyngefasilitatorer, og myndigheter.

Interessert?

Ikke gå glipp av dette webinaret!

Meld deg på her

Other events