Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Thumbnail image001

Mini-workshop om EIC Accelerator – søknadsprosessen

16. November, 10:00 - 13:00
Media City Bergen, Innovasjon Norge

I samarbeid med NCE Finance Innovation, ønsker Innovasjon Norges EU rådgiver i Vestland å invitere til en fysisk workshop om søknadsprosessen til EIC Accelerator.

EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst.

Ordningen tilbyr finansiering, (tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro) samt coaching og akseleratortjenester.

I år startet en ny søknadsprosess med EIC sin egen utviklet AI-plattform. Dette er nytt for mange og krever at selskaper tenker nytt rundt søknadsskriveprosessen.

Det er EU som evaluerer søknaden, mens Innovasjon Norge kan tilby rådgivning, veiledning og kursing underveis i hele søknadsløpet.

Vi har fått de første resultatene for 2021 og fått en del innsikt på søknadsskriveporsessen og vet hva selskaper må huske på for å komme gjennom.

Du vil bla. få innsikt på EIC’s AI-plattform, spørsmålene som danner søknaden, informasjon om time bruk, nyttig tilleggsinformasjon, og du ha muligheten til å stille spørsmål.

Sesjonen er tenkt for deg som er interessert til å søke EIC men har spørsmål på hvordan og når.


Interessert?

Ta kontakt med EU rådgiver i klyngen, Kristoffer Hammer (kristoffer@financeinnovation.no)
eller Innovasjon Norges EU rådgiver Tim Genge (tim.genge@innovasjonnorge.no)

Other events