Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Medeierskap finansforbundet event

Medeierskap: Skatterabatt på aksjer i egen bedrift

20. January, 10:00 - 11:00
Online

Finansforbundet mener det er positivt at ansatte eier aksjer i egen bedrift. Nå er det slutt på aksjerabatten – hva gjør vi med det?


Forskning viser at ansatte med aksjer i egen arbeidsplass skaper mer og fordelingen blir likere. Så hvorfor er det ikke mer vanlig?

Norge er dessverre langt bak andre land når det gjelder medeierskap. Vi ligger langt under det europeiske gjennomsnittet, og det tyder på at regelverket i Norge i liten grad motiverer til medeierskap. Og nå er det slutt på aksjerabatten: Fra 2022 fjernet Stortinget de ansattes mulighet for å kjøpe aksjer og egenkapitalbevis i egen bedrift med rabatt.

Derfor jobber Finansforbundet videre på alle fronter og mot politikerne på Stortinget for å endre skattereglene. I år starter vi med dette webinaret – og en fersk rapport.

Ny rapport

Finansforbundet har tatt initiativ til en utredning av de skattemessige sidene ved en insentivordning for medeierskap. Denne studien er utført av KPMG, og oppdatert for endringer i skatteregler for 2022. Rapporten presenteres på webinaret.

På webinaret vil du treffe:

  • Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet
  • Jan Tore Sanner (H), utdannings- og forskningskomiteen
  • Thor Leegaard, partner/advokat i KPMG
  • Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia
  • Lise Christoffersen (Ap), finanskomiteen
  • Alfred Bjørlo (V), næringskomiteen
  • Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

Interessert?

Meld deg på!

Påmelding

Other events