Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Craft header

Fullbooket: Vestlandets Tech-Kvinner: Sikkerhet i en usikker tid

08. March, 08:30 - 11:00
Media City Bergen, Lars Hilles Gate 30

I anledning kvinnedagen inviterer vi til et frokostseminar der målet er å samle kvinner (og menn) fra alle hjørner av næringslivet for å utveksle gode råd, dele erfaringer og ikke minst, feire kvinnelige rollemodeller som bryter barrierer og viser vei i tech-industrien.

Dette arrangementet er for deg, enten du er en veteran innen teknologi, ny i feltet, eller rett og slett nysgjerrig på hvordan tech påvirker hverdagen og fremtiden vår.

Frokostseminaret vil dekke et bredt spekter av aktuelle temaer – fra forståelsen av sosial manipulasjon og dets innvirkning på vår digitale verden, til praktiske råd om cybersikkerhet for både deg og bedriften du jobber i.


Vi vil også utforske de nyeste trendene og truslene innen cybersikkerhet, og hvordan vi kan utnytte kunstig intelligens på en etisk og trygg måte. Ved å delta på seminaret ønsker vi å gi deg innsikt og verktøy for å navigere i tech-verdenen med selvtillit og sikkerhet.

Arrangementet vil ikke bare belyse de mange utfordringene vi møter i vår digitale hverdag, men også alle mulighetene som ligger foran oss. Det er en sjelden mulighet til å nettverke, lære, og vokse sammen med andre ambisiøse kvinner som deler din interesse for teknologi og innovasjon.


Program under påmeldingen
Påmelding /

Program /

09:00 - 09:10 | Velkomst v/ Rea Parashar (Finance Innovation) & Ina Espås (Oda Bergen)

09:10 - 09:20 | "AI, Sikkerhet og Fremtidens Trender - Innsikt fra Deloittes Tech Trends 2024" v/Anne-Lise Høisæter (Deloitte)

Hva foregår i teknologisfæren på verdensbasis akkurat nå? Er det bare AI som står på agendaen? Deloittes årlige rapport Tech Trends 2024 tar for seg de trendene vi ser vil treffe de kommende 18-24 månedene. Vi ser nærmere på cyber og sikkerhetsprediksjoner og hvordan spesielt AI påvirker dette området.

09:25 - 09:40 | "Hvordan finner kvinner veien til IT-utdanninger?" v/ Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforskning)

Tech-bransjens påvirkningskraft og makt har blitt understreket det siste året, også hvordan den angår oss alle. Likestilling og større mangfold i tech-bransjen er viktigere enn noensinne. Vi vet mye om hvilke barrierer kvinner opplever på vei til IT-utdanninger og -yrker, og likevel har vi ikke klart å snu trenden med færre kvinner enn menn som velger en slik karrierevei. I dette innlegget vil Hilde G. Corneliussen dele innsikter fra sin forskning på hva som får kvinner til å velge IT-utdanninger.

09:45 - 10:05 | "Kva betyr digitalt utanforskap for tillit i samfunnet?" v/Malin Rygg (Digdir)

Nesten 20 % av oss strevar meir med det digitale enn andre. Alder, språk, helse, fattigdom og funksjonsnedsetting kan bidra til digital sårbarheit – og særleg mange som står utanfor arbeidslivet strevar. Digitalt sårbare har lågare tillit til styresmaktene og digitale tenester.

Vi veit at dei digitale tenestene vi har i dag ikkje er inkluderande nok for alle. Manglande eID eller fullmaktsløysingar set mange utanfor. Det same gjeld manglande universell utforming – som slår særleg alvorleg ut for unge i skule og utdanning. Digitale tenester må vere brukarvenlege og utvikla for å møte mangfoldet i befolkninga om vi skal sikre at alle har tillit til å bruke desse tenestene også framover.

10:10 - 10:25 | "Uvær på internett!" v/ Vibeke Reigstad (TV2)

Vi lever våre liv i stadig større grad på internett. Været er en trussel i den fysisk verden, men hva med den digitale? Vibeke vil snakke om trusselbildet vi har, og hvordan kunstig intelligens vil intensivere det uværet som nå herjer. Det handler ikke bare om teknologi, men også om bevisstgjøring og trygg bruk. Vibeke gir deg noen gode råd om hvordan du kan beskytte ditt digitale liv gjennom «fjellvettregler» for trygg ferdsel på internett.

10:30 - 10:50 | "Beskyttelse av Norges suverenitet i den digitale æra" v/Tuva Dybedokken (NSM)

Dette foredraget peker på noen utfordringer med moderne skytjenester, og viktige faktorer for å forbedre den nasjonale kontrollen.

10:55 - 11:10 | Panelsamtale: Vibeke Reigstad, Tuva Dybedokken & Malin Rygg.

Arrangører: ODA-Nettverket & NCE Finance Innovation

Foredragsholdere /

2022 03 28 Vestlandsforskning Portrett Lowres 31

Hilde G. Corneliussen

Seniorforsker og forskningsleder for teknologi og samfunn, Vestlandsforskning
Vibeke

Vibeke Reigstad

Leder for cybersikkerhet i TV2
1705389398156

Malin Rygg

Avdelingsdirektør i Tilsynet for universell utforming i Digdir
Ina espas

Ina Espås

Styreleder i ODA-nettverket
Tuva 002

Tuva Selstad Dybedokken

Rådgiver ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter
1682064267007

Anne-Lise Høisæter

Senior Manager i Technology Strategy and Transformation i Deloitte og leder for «Women in Tech» i Deloitte
Rea Parashar 1

Rea Parashar

Nestleder, NCE Finance Innovation

Other events