Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Photo 1506863571123 04bd1ac882c1

Kræsjkurs i GDPR for sosiale entreprenører

16. October, 09:00 - 10:00
Zoom Webinar


Kræsjkurs i GDPR er en inspirerende sesjon med praktiske tips for veldedige organisasjoner, sosiale entreprenører og samarbeidspartnere. Her kan du bli kjent med de mest grunnleggende prinsippene i personvernsreglementet.

Alle virksomheter som har ansatte, kunder og leverandører behandler personopplysninger. Alle virksomheter som behandler personopplysninger må følge GDPR. Deloitte Tax & Legal vil hjelpe din bedrift for å etterleve regelverket.

Det er ikke nok at virksomheten følger personvernregelverket, det må også dokumenteres. For at virksomheter skal klare etterleve personvernregelverket, samt kunne dokumentere dette, må de ha på plass en internkontroll for behandling av personopplysninger.

Etterlevelsen av personvernregelverket for å møte kravene i regelverket er i seg selv viktig. Vel så viktig, og kanskje ekstra viktig for virksomheter i oppstartsfasen, er etterlevelse av hensyn til omdømme. Flere og flere kunder, leverandører og oppdragivere stiller konkrete krav til av virksomheter møter kravene i personvernregelverket.
Dette kurset vil gi deltakeren en overordnet innføring om basic personvern. Hvilke plikter påligger virksomheten som ønsker å samle inn data om fysiske personer?

Agenda:- Basic personvern – definisjoner/klargjøring av begreper- Krav til internkontroll og hva den skal inneholde- Hvordan et personvernprosjekt kan se ut- Implementering- Spørsmål og diskusjon

Godt personvern gir god datakvalitet og vil være et konkurransefortrinn. Bli med på webinar den 16. oktober for å lære mer!

Arrangør: Deloitte

Other events