Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Adobestock 562785706 dieter holstein

Kommunikasjonsseminaret 2023

24. October, 09:30 - 15:30
Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Den 24. oktober tar vi på oss kommunikasjonsbrillene og vil bant annet se nærmere på hvilke muligheter og utfordringer bruk av AI i finansnæringen og i kommunikasjonsfaget, vil gi oss. Velkommen til Finans Norges årlige kommunikasjonsseminar på Nationaltheatret konferansesenter i Oslo.

AI og finansnæringen med kommunikasjonsblikk

Hvilke konsekvenser vil kunstig intelligens få for finansnæringen? Vil ansatte innenfor kommunikasjon bli overflødige? Utgjør kunstig intelligens en eksistensielle trussel, eller er dette bare enda et teknologisprang vi kommer til å håndtere godt? Dette er noen av problemstillingene vi vil ta for oss på årets kommunikasjonsseminar.

Sammen med ekspertisen vil vi denne dagen sette AI og kommunikasjonsfaget på dagorden. Vi vil få konkrete eksempler på hvordan man kan ta i bruk kunstig intelligens i kommunikasjonsarbeid, og se nærmere på hvilke fallgruver som finnes.

Program
Ordstyrer: Jan Erik Fåne, Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-09.35 Velkommen til årets kommunikasjonsseminar!
v/Jan Erik Fåne, Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge

09.35-10.00 Når AI lager bedre innhold enn deg
v/Eirik Solheim, teknologirådgiver og forsker ved høyskolen i Volda

10.00-10.25 Samtale: Hvordan påvirker AI kommunikasjon – blir kommunikasjonsmedarbeidere overflødige, eller er det bare masse muligheter?
v/Petter Bae Brandtzæg i UIO/Sintef, Even Westerveld, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i DNB, Emilie Nøss Wangen, daglig leder Try Dig. Ledet av Jan Erik Fåne, Finans Norge.

10.25-10.40 Slik påvirker og brukes AI i mediene – erfaringer så langt fra Aftenposten

v/Jostein Ihlebæk, redaksjonssjef i Aftenposten

10.40-11.00 Samtale med mediebedrifter om muligheter og utfordringer

v/Morten Langfeldt Dahlback, leder for innovasjon og teknologi i faktisk.no, Magnus Aabech, utviklingsredaktør i DN, Jostein Ihlebæk, redaksjonssjef Aftenposten. Ledet av Tom Staavi, Finans Norge.

11.00-12.00 Lunsj i restauranten

12.00-12.15 Hvordan benytter Gjensidige AI i sin kundekommunikasjon?
v/Erik Petter Poppe, leder Analytics og data i Gjensidige

12.15-12.30 Kunstig intelligens på arbeidsplassen - etikk, ansvar og muligheter
v/Mariann Christensen, leder Kompetanse og Fordel, Finansforbundet

12.30-12.50 Sikkerhet i en usikker tid
v/Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur i NSM

12.50-13.10 Samtale: Kan vi kontrollere det ukontrollerbare
v/Paul Chaffey, leder Høyres AI-utvalg og leder for system i Halogen, Janne Stang Dahl, kommunikasjonssjef i Datatilsynet og Øyvind Husby, Adminisrerende direktør i IKT Norge. Ledet av Jan Erik Fåne, Finans Norge.

13.10-13.30 Pause

13.30-13.50 Samtale: Svindel og AI
v/Alexander Skage, adm.dir Finterai, Andreas Smeby-Diederich, produktsjef BankID Antisvindel, Karianne Sundahl, leder for data og AI i Storebrand og Jon Hagen, sjefsarkitekt i Eika-gruppen. Ledet av Tom Staavi, Finans Norge.

13.50-14.05 Kan AI bidra til å nå bærekraftmålene?
v/Aiko Yamashita, leder for DNBs ESG datahub

14.05-14.25 SR-GPT – hvordan bruke ChatGPT på en trygg måte i banken
v/Charl Maree, Chief Data & Analytics Officer i SpareBank 1 SR-Bank

14.25-14.44 Samtale: Det politiske situasjonsbildet
v/Marianne Groth, konserndirektør samfunn og bærekraft i Eika Gruppen og Jan Erik Fåne, Finans Norge.

14.55-15.00 Avslutning og vel hjem!
v/ Jan Erik Fåne, Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Interessert?

Sjekk ut programmet og meld deg på!

Påmelding

Other events