Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Knowit smidig event

Knowit talks x Smidig produktutvikling i offentlig sektor

24. November, 08:30 - 10:30
Online

Organized by Knowit.

Vi har samlet tre foredragsholdere med mye erfaring og kunnskap i kunsten å sjonglere smidig metodikk i en verden av budsjetter, tildelingsbrev og riks- og kommunerevisjoner.

All erfaring og forskning tilsier at den mest effektive måten å lage digitale produkter og applikasjoner på, er gjennom bruk av smidig metodikk. Det fungerer best hvis vi definerer hvilket behov som skal dekkes, setter sammen et team med dyktige folk med ulik bakgrunn og ber dem dekke behovet - uten å si hvordan. Og så går vi stegvis til verks og bygger litt av gangen. Sagt på en annen måte; “veien blir til mens man går”, er et godt uttrykk for god, moderne løsningsutvikling.

På den annen side er “veien blir til mens man går” neppe den måten vi ønsker at offentlig sektor skal styres. Vi ønsker å ha kontroll på hva skattepengene våre går til og vi ønsker å ha mulighet til å prioritere ulike - ofte ikke sammenlignbare - initiativ opp mot hverandre. Nye barnehageplasser eller nytt GUI?

Å forene disse to ytterpunktene er en av de største utfordringene for oss som arbeider med digitalisering i offentlig sektor. Vi har derfor samlet tre foredragsholdere med mye erfaring og kunnskap i akkurat denne kunsten å sjonglere smidig metodikk i en verden av budsjetter, tildelingsbrev og riks- og kommunerevisjoner.

Other events