Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Linkedin sales solutions hrhjn6 Z Tgr M unsplash

Kapitalinnhenting, emisjonsprosesser og konvertible lån

12. November, 08:30 - 10:00
Fintech Hub, NCE Finance Innovation (Media City Bergen)

I samarbeid med PWC og deres advokater Stian Roska Revheim og Stian Solheim tar vi blant annet for oss følgende tema:


  • Hvordan kan du etablere riktig selskapsstruktur, og hva er riktig tidspunkt for å gjøre dette?
  • Hvordan etablere en aksjonæravtale som balanserer gründernes og investorenes ønsker?

Konvertible lån

Kapital kan hentes inn på ulike måter og i ulike former. Konvertible lån er hyppig brukt. Her bommer mange på formalkravene. Det kan få store konsekvenser, både for investorer og selskapet. I dette fagseminaret hjelper vi deg å styre unna fallgruver og sikre formalkravene som må være oppfylt.

Arrangeres av: PwC, Connect, NCE Finance Innovation

Interested?

Make sure to register!

Register here

Other events