Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Craft header 4

Kampen om å eie kundeflaten i bedriftsmarkedet

24. November, 09:00 - 10:30
Online

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, og står for halvparten av verdiskapingen i landet. Likevel har dette markedet i stor grad blitt nedprioritert av mange banker – dette er i ferd med å endres. Klyngemedlemmer i NCE Finance Innovation og andre sentrale aktører tar for seg de ulike aspektene ved dette skiftet, og hva det betyr for deg og din bedrift.

Hvor:

Seminaret sendes digitalt fra en profesjonell studioløsning. Lenke blir tilsendt per mail i forkant.

Tema:

Vi ser nå en bransjeglidning drevet av teknologiutvikling, endrede kundebehov og PSD2, hvor ikke-finansielle aktører angriper attraktive deler av bankenes verdikjede og utfordrer deres eierskap til kunden. Leverandører av regnskap og økonomisystemer står sentralt i denne utviklingen.

På den ene siden står nå bankene og utvikler regnskapstjenester for å sluse SMBer inn i sine grensesnitt, og på den andre står regnskapsleverandører som tilbyr banktjenester direkte i regnskapssystemet. Den store dragkampen om SMB-kundene er i gang.

Hvorfor har effektene av PSD2 latt vente på seg i bedriftsmarkedet, hvordan blir du og din bedrift påvirket av den pågående kampen, hvilke aktører går seirende ut til sist, og hva skal til for å vinne kundenes gunst i fremtiden?

Program:

  • Innledning v/ Marianne Wik Sætre - Regionbanksjef SME Vestlandet i DNB
  • Makroperspektivet v/ Stefan Astroza – Analysesjef i Cicero Consulting | Leder Smart Banking i Itera
  • Bank-perspektivet v/ Arild Langberg Johanessen – Dir. Digital Customers BM i Sparebank 1 SR-bank
  • ERP-perspektivet v/ Kjartan Solvi - Vise adm. Direktør i Uni Micro
  • Koblerne v/ Thor Kristian Seth - CEO i ZData
  • Koblerne v/ Andreas Bjerke – CEO i ZTL
  • Infrastruktur v/ Israr Khan – CPTO i Aprila Bank
  • Paneldebatt

Innsiktsrapport:

Ved å melde deg på seminaret får du også tilgang til et utdrag fra en omfattende rapport utarbeidet av klyngemedlem Cicero Consulting. Rapporten inneholder verdifull innsikt rundt tematikken og er hentet fra en undersøkelse blant 1000 norske SMBer.

Interessert?

Other events