Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Innovasjonstalen 2021

Innovasjonstalen 2021

02. June, 13:00 - 15:00
Online

Verden trenger grønne løsninger. I Norge mener vi at vi har gode forutsetninger for å lede an når mange land nå investerer i grønt. Men et godt utgangspunkt er kun det. Hvordan omsetter vi norske fortrinn til verdiskaping, arbeidsplasser og eksportinntekter? Og hva er våre ulemper og barrierer? Har vi god nok forståelse av hva som vil kreves av oss i årene fremover?

I Innovasjonstalen 2021 gjør vi en SWOT-analyse av omstillingen i norsk næringsliv. Vi ser nærmere på styrker, svakheter, muligheter og det som truer oss. Koronakrisen har rokket ved verdensøkonomien i mer enn ett år. EUs grønne giv og taksonomi vil få konsekvenser for europeisk og norsk næringsliv. Verden står midt i en energirevolusjon, drevet frem av klimakrav og ny teknologi. Hvilken plass skal energi- og teknologinasjonen Norge ta i dette? Hvordan står det egentlig til med den grønne og digitale omstillingen i Norge?

Bli med på Innovasjonstalen 2021! Der møter du dem som legger premissene, de som griper mulighetene, de som har analysert svakhetene og de som utnytter og utfordrer fortrinnene våre. Vi kommer med våre innovasjonspolitiske råd til næringsminister Iselin Nybø, og Håkon Haugli holder årets innovasjonstale.

Other events