Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Adobe Stock 259018567 1

Hackathon: Fremtidens personlige trener for din privatøkonomi!

19 APR - 20 APR
Fintech Huben på Media City Bergen

NCE Finance Innovation har gleden av å invitere utviklere og UXere i klyngen til en hackathon hvor målet er å lage en prototype på en personlig trener for folks privatøkonomi.

Løsningen vil basere seg på visualisering med Highcharts.com som vil sikre at man tilfredsstiller de nye kravene til universell utforming. Kort fortalt vil løsningen også kunne brukes av blinde og svaksynte.

Løsningen vil fokusere på å:

  1. Analysere dagens privatøkonomi og visualisere utfordringer
  2. Identifisere potensiale for innsparing og visualisere mulighetsrommet
  3. Komme med individuelle råd til hvordan privatpersonen kan redusere både sitt kostnadsnivå, men også miljø fotavtrykket som forbruket gir


Highsoft stiller med:

  • Utviklere som vil gi oversikt over Highcharts kode-ressurser, APIer, dokumentasjon mm
  • Veiledere med kunnskap innen UX og fintech


Format:

  • Hackathonen er av og for fagfolk innen utvikling og UX
  • Dag 1: vi starter kl 10 og er ferdig til kl 16
  • Frivillig sosialt med pizza og øl fra 16-18
  • Dag 2: fra 09 til kl 11:30 inkl demoer av løsninger
  • Frivillig avslutning med felles lunch


Premiering:

Beste konsept og løsning vil bli kåret og premiert på fintech-festivalen!


Les mer om de nye kravene og god praksis for universell utforming.


Other events