Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Arbeidsdokument Craft header copy

FAT & HAPPY: Vi må snakke om nye eksportnæringer!

13. August, 13:00 - 14:00
M/S Sandnes, Arendalsuka

Møt oss under Arendalsuka 2024

Gjennom usikre tider har Norge lenge holdt hodet over vannet med eksport av olje, gass og sjømat. Nå står vi foran en ny utfordring og mulighet: å omfavne den digitale revolusjonen og gjøre teknologi og innovasjon til vår neste store eksportnæring.

Vi har forutsetningene, teknologien og kompetansen til å bli verdensledende innen flere teknologiområder. Skal vi la forspranget løpe fra oss?


Del 1 av denne panelsamtalen vil blant annet utforske hvordan norsk teknologi kan bli robust, pålitelig og en betydelig bidragsyter til økonomien. For å få til denne omstillingen er vi avhengige av politisk engasjement, og første steg er å åpne politikeres øyne for at teknologi og innovasjon er det nye gullet… eller oljen om du vil.


Norge har lenge vært en pioner innen digital identitet, med BankID som enestående eksempel. Over 12 000 tjenester kan benyttes med BankID, noe som har gitt Norge et forsprang i Europa. Med EIDAS 2.0 står vi imidlertid overfor nye utfordringer. Våre nåværende løsninger vil ikke være kompatible med de nye europeiske standardene, noe som kan hindre fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital. Dette kan redusere Norges attraktivitet for arbeidskraft og handel, og vi risikerer å miste vårt forsprang på digitalisering.


Del 2 samler et bredt panel for å diskutere hvordan Norge kan bruke sin erfaring til å lede i implementeringen av EIDAS 2.0. Målet er å utvikle løsninger som kan eksporteres til hele Europa, sikre Norges ledende posisjon innen digital identitet og legge grunnlaget for fremtidig teknologieksport.


Velkommen til en innsiktsfull og spennende panelsamtale om hvordan vi kan sikre Norges økonomiske vekst gjennom teknologi og digital identitet.


Program /

13:00 | Velkomst v/ Monica Mæland (Adm.dir i Bergen Næringsråd)

13:05 | DEL 1: Teknologi som vår neste eksportnæring

Deltakere: Per Christian Goller (Aprila Bank), Ingvild von Krogh Strand (Abelia), Ingrid Liland (MDG), Vegar Heir (Vipps), Pinar Heggernes (UiB), Anders Skjævestad (DNB og styreleder i NCE Finance Innovation)

13:30 | DEL 2: Digital identitet og eIDAS 2.0 - hinder eller mulighet for norsk eksport?

Deltakere: Nina Mathiesen (Signicat), Anders Gjøen (BankID BankAxept), Abid Teepo (Kantega)

13:55 | Avslutning

Paneldeltakere /

Monica Maeland

Monica Mæland

Administrerende direktør i Bergen Næringsråd
Pinar Heggernes

Pinar Heggernes

Prorektor & professor ved Universitetet i Bergen
Ingrid liland

Ingrid Liland

Nestleder, MDG
Vegar Heir

Vegar Heir

Chief Commercial Officer, VippsMobilepay
Per Christian Goller 2

Per Christian Goller

Gründer & Chief Growth Officer, Aprila Bank
Ingvild Von Krogh

Ingrid von Krog Strand

Leder, teknologipolitikk i Abelia
Anders Skjaevestad

Anders Skjævestad

Styreleder i Finance Innovation & Divisjonsdirektør i DNB
Abid Ali Teepoi

Abid Ali Teepo

Cheif Strategy Officer i Kantega
Anders Gjoen

Anders Gjøen

Strategy & Business Developer i BankID BankAxept

Other events