Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Dn fintech

DN Fintech

10 NOV - 12 NOV
Online

Tre sendinger over tre dager. En digital møteplass for å forstå hvordan fintech forandrer og forbedrer hele samfunnet.

2020 blir et spesielt spennende og viktig år for alle bransjer som er tilknyttet finansteknologi - og for alle de som er interessert i digitalisering innenfor bank og finans. Konferansen i år blir digital og det jobbes nå med å sette sammen et spennende og lærerikt program.

Påmelding er gratis, registrer deg her.

Om DN Fintech

Finansbransjen utgjør selve ryggraden i enhver økonomi. Bransjens vilje og evne til endring er den klart viktigste forutsetningen for digitaliseringen av samfunnet vårt.

Her hjemme startet digitaliseringen av finansbransjen for mer enn 40 år siden. Samspillet mellom banker, myndigheter, gründere, spesialister og investorer har vært helt avgjørende for at Norge i dag er blant verdens mest digitaliserte samfunn.

For næringslivet er det en grunnleggende forutsetning å kunne ta betalt for verdiene som skapes. Flyten av varer og tjenester skjer på en stadig mer effektiv måte takket være teknologiutviklingen som finansbransjen gjennom årene har drevet frem.

De siste årene har tempoet i denne teknologiutviklingen bare økt. Nye muligheter har åpnet seg. For banker handler hverdagen i dag vel så mye om teknologi som om tradisjonell bankvirksomhet.

Digitalisering og automatisering av betalinger og tilknyttede finansielle tjenester har åpnet for at også andre deler av næringslivet har kunnet lage innovative og effektive løsninger. Husker du hvordan det var da du måtte innom reisebyrået for å bestille en flybillett? Eller gå i kiosken for å kjøpe billett til trikken?

Dagens finansielle løsninger fjerner friksjon i alt fra små betalinger i hverdagen til store milliardoverføringer mellom internasjonale konsern. Og de legger til rette for helt nye måter å organisere samfunnet på. I dag kan du i løpet av sekunder leie en elbil du tilfeldig kommer over på gaten i norske storbyer. Hvem hadde trodd dét var mulig for bare noen år siden

Finansteknologi er i dag en av de aller viktigste driverne av digitaliseringen. Og den bidrar til nyskaping i stadig nye deler av samfunnet.

Derfor arrangerer Dagens Næringsliv i år DN Fintech for femte år på rad. Fordi fintech forandrer og forbedrer hele næringslivet.

Other events