Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Finansnorge bankregulatorisk fagseminar

Bankregulatorisk fagseminar 2023

31. May, 10:00 - 16:00
Quality Hotel Expo, Fornebu

Det er fortsatt høy endringstakt innen nasjonal og internasjonal bankregulering.

På Finans Norges bankregulatoriske fagseminar den 31.mai får du god oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene og sentrale endringer på regelverkssiden våren 2023. Seminaret søker å dekke heter og sentrale temaer som er relevant for både små og store banker, og vil være nyttig for både ansatte i bankene og eksterne konsulenter, rådgivere og advokater som arbeider med finansreguleringer.

Other events