Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Geran de klerk qzg N45hse N0 unsplash

Bærekraft: det regulatoriske landskapet og bærekraftsrapportering med PwC o& DNB

23. April, 09:00 - 10:30
Digitalt møte

Finance Innovation inviterer medlemmer til å delta i møte om "Bærekraft: Det regulatoriske landskapet og ESG-data" - sammen med PwC og DNB.

"Sustainable finance" er definert av EU som det viktigste grepet for en grønn omstilling, og finansbransjen er underlagt flere rapporteringsregelverk, som stiller krav til datainnhenting på flere områder.

PwC vil gjennomgå og se på sammenhenger i bærekraftsreguleringene i taksonomien, CSRD, SFDR og CCR/Pilar 3 og hvordan arbeidet kan effektiviseres.


Dette gir konteksten for DnB, som skal dele av sin erfaring med bruk av data i bærekraftsrapportering, og hvilke utfordringer de har møtt på i arbeidet med å systematisere ESG-data. DnB har arbeidet systematisk med ESG-data for å møte de økende rapporteringskravene.


Dette er en digital samling og kun for medlemmer i Finance Innovation

Other events