Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Finansnorge baerkraftig finans

Bærekraftig finans og klimarisiko i finansnæringen

26. August, 10:00 - 11:45
Online

Finans Norge inviterer til live-stream om bærekraftig finans og klimarisiko i finansnæringen 26. august.

Dette blir en anledning til å få en oppdatering på et fagområde hvor det skjer veldig mye om dagen, særlig som følge av EUs intensive arbeid med handlingsplanen for bærekraftig finans. Arrangementet er gratis.

Program

10.00-10.30 EUs handlingsplan for bærekraftig finans, v/ Inger-Johanne
Rygh, finansråd EU-delegasjonen i Brussel
10.30-11.00
EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter, v/Andreas
Lowzow, partner i Schjødt advokatfirma
11.00-11.30
Klimarisiko i finansmarkeder og finansforetak, v/Kjersti Okstad Kirkeby, Finanstilsynet
11.30-11.45
Finans Norges arbeid med bærekraftig finans og klimarisiko
v/Line Asker, Finans Norge og Marcus Bruns, Nordisk bærekraftsjef i Storebrand

Møtet ledes av Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge

Other events