Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Speakerbilde craft 1200x800 09

AML: Jakter vi compliance, og ikke skurker?

19. May, 14:30 - 15:45
Tårn 3, 9.etg, Media City Bergen (Lars Hilles gate 30)

Bank- og finansnæringen har blitt utnevnt til samfunnets førstelinjeforsvar mot hvitvasking av penger, men bankene er langt på vei overlatt til seg selv.

Burde det være høyere grad av samarbeid for å bekjempe hvitvasking? Hvordan er bankene rigget for såkalte "Black Swan events", som krigen i Ukraina? Står et stadig mer komplisert regelverk i veien for formålet: å forhindre økonomisk kriminalitet?

Vi har samlet noen av de fremste AML-ekspertene i bransjen til å diskutere dette sammen med oss i Bergen den 19.mai.

Program:

14:00 | Dørene åpner med litt kaffe og snacks.


14:30 | Keynote: Oversikt over AML-trender, Julie Odden i Vega Integrity


I hvor stor grad har pandemien endret spillereglene for AML-arbeidet i bank- og finansnæringen? Hvordan ser fremtidsutsiktene ut og hvilke trender bør du være obs på? Dette vil en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden i Vega Integrity, fortelle mer om.


14:45 | Keynote: Samarbeid om et felles KYC-register, CEO i Invidem, Marit B. Bornstein

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering blir stadig viktigere for bankene, men så langt sitter bankene på hver sin tue og lager egne systemer som evaluerer de samme KYC-dataene. I 2020 inngikk seks av Nordens største banker et partnerskap om Invidem - et selskap som skal lage et felles register for kundedata som banker skal kunne bruke i sine KYC-prosesser. Hvordan har det gått så langt? Vi hører fra CEO i Invidem, Marit B. Bornstein som deler sine erfaringer så langt.


15:00 | The Laundry Live: Er banker godt nok rigget for "Black Swan-events"?

Hvilke utfordringer møter en bank i det praktiske arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering? Er de godt nok rigget til å håndtere såkalte "Black Swan events" som krigen i Ukraina?

I panelet: Ragnhild Georgsen (Sparebanken Vest), Fredrik Riiser (Strise), Magnus Johannessen (NHH) og Julie Odden (Vega Integrity).

*The Laundry er en podcast av klyngemedlem Strise, hvor de utfordrer status quo for hvordan Anti-Hvitvask arbeid (AML) gjøres i dag.

Foredragsholdere /

Maritbobornstein

Marit Bø Bornstein, CEO i Invidem

Marit Bø Bornstein har vært konsernsjef i Invidem siden 2020. Hun har hatt flere ledende stillinger innen både business og IT, for store og mellomstore organisasjoner hovedsakelig innen finansnæringen. Hun har også bred og lang erfaring som konsulent i mange små og mellomstore konsulentselskaper.
Julieodden

Julie Odden, CEO i Vega Integrity

Julie har gjort seg kjent som en ekspert innen antihvitvask, antikorrupsjon og personvern. Hun har tidligere ledet arbedet med antihvitvask og finansiell kriminalitet i Sbanken og har god erfaring fra det private næringslivet hvor hun har utviklet og bygget opp ulike compliance-regimert.
Ragnhild georgsen

Ragnhild Georgsen, leder antihvitvask i Sparebanken Vest

Ragnhild Georgsen har et særlig ansvar for oppfølging av hvitvaskingsregelverket i banken. Ragnhild jobbet tidligere som advokat i Deloitte Advokatfirma og har bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt.
Magnus Johannesen

Magnus Johannesen, NHH

Magnus Johannesen er doktorgradsstudent ved Norges Handelshøyskole og CFO i Rexir Investments. Han har tidligere jobbet i McKinsey & Company, hvor han bisto globale banker med risiko- og compliance-problemer. Han er spesialisert innen regulatorisk strategi, internkontroll og anti-hvitvask.
1697664960496

Fredrik Riiser

Head of Strategy & Business Development
620f515c1d61a31de9622fa7 RAW4055 Strise Team Color 2021 11 15 Kl 13 51 53

Marit Rødevand

CEO i Strise

Other events