Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

AI workshop banner webstorrelse

AI Workshop - NORIA

12. April, 08:30 - 15:30
Hotell Norge

Bli med Noria på en spennende dag på herlige Hotel Norge med praktisk læring og god mat sammen med andre engasjerte nerder!

Store språkmodeller (LLM-er) har tatt verden med storm, og det virker som om alle ønsker å diskutere hvordan man kan generere verdi fra modellene. Imidlertid er ikke generering av systemer med LLM-er én enkelt prosess.

Dette kurset tar sikte på å gå gjennom materialet som trengs for å bygge en enkel LLM-tjeneste innen bank (eller forsikring). Vi forklarer grunnleggende om språkmodellering og kjører en enkel språkmodell som et innledende eksempel. Vi introduserer GPT-modellen fra OpenAI og går gjennom grunnleggende bruk av OpenAI-API og dens parametere. Vi vil forklare beste praksis for prompt engineering for å bygge LLM-applikasjoner. Til slutt vil deltakerne lære å bygge en LLM-applikasjon med en fullt funksjonell front-end.

Kurset kan undervises i Python. Men kunnskap om et av de objektorienterte programmeringsspråkene er nok.

Dette kurset vil bli presentert på Engelsk. For de som ønsker kursmateriellet på norsk kan de be om det etter workshopen.

Hvem er dette for?

Utviklere som vil få praktisk erfaring med å bygge språkmodeller og kompetansen som trengs for å ta AI-prosjektet til neste nivå gjennom best practice.

Programmet skal også inneholde deilig Hotel Norge lunsj.

Program: 12. April, 08:30 - 15:30, Hotel Norge

Del 1 (09:00-13:00):

 1. Hva er en språkmodell?
 2. Bygg en enkel språkmodell.
 3. Forklar hvordan store språkmodeller fungerer.
 4. OpenAI API.
  • Hva er OpenAI API og hvordan brukes det.
  • Forskjellige innstillinger for bruk av API-en.
  • Forskjellige modeller tilgjengelig i OpenAI API.
 5. Prompt engineering.
  • Grunnleggende om Prompt engineering for programvareutvikling.
  • K-shot prompting.
  • Chain-of-thoughts prompting.
 6. Introduksjon til LangChain (1):
  • Hva er LangChain og hvorfor må man bruke det?


Deilig Hotel Norge lunsj


Del 2 (13:00-15:30):

 1. Introduksjon til LangChain (2)
  • Bygg en agent som bruker LangChain tools til å kjøre code.
  • Bygg en spørsmålsbesvaringsagent basert på et sett med dokumenter (RAG).
  • Setter opp din egen end-to-end applikasjon med front-end og REST API backend med Langchain
  • Hvordan evaluere ytelsen til systemet ditt og opprettholde en evalueringslivssyklus.
 2. Oppsummering
  • Fra lek til produksjon.

Alt kursmateriell kjøres på jupyter i ditt eget miljø og deles etter workshopen for fremtidig bruk. Du trenger bare en PC med browser som kan koble til Internett!


Hvem skal Undervise?

Ramin Hasibi (Ph.D.) – Senior KI/ML-Ekspert.
Ramin er en dyktig konsulent som har doktorgrad innen maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (KI), i tillegg til spesialisering som programvareingeniør. ​

Ramin er både skarp og kunnskapsrik, med glimt i øyet og gode sosiale ferdigheter. Han gir veiledning i utvikling av ML og datavitenskapelige skybaserte løsninger for bedrifter innen industri, forsikring og bank. ​

Ramin spesialiserer seg på Deep Learning og dens anvendelser innenfor analyse av tekst, bilder og video, grafbaserte data og tidseriedata. Han brenner for KI og dens evner til å forenkle hverdagen både til kunder og sluttbruker. ​

Som utvikler har Ramin hatt hovedfokus på fullstack utvikling av web- og mobilbaserte applikasjoner. Han spesialiserer seg også på databasedesign og vedlikehold på flere populære databasestyringssystemer samt rammeverk for big data management.


Martin Iden – Senior Forretningsanalytiker og Data Scientist.
Martin er en senior analytiker / data scientist med over 20 års fartstid som applikasjonsutvikler, analytiker, produktsjef og teamleder for analytiker- og spesialistteam. Han er utdannet matematiker / statistiker med variert erfaring i ulike analyseverktøy og programmeringsspråk. Han har jobbet både med avansert teknisk modellutvikling og med mer forretningsorienterte business-case orienterte analyser i prosjekter på både operativt og strategisk nivå. Ved siden av å fungere som ren analyse-ekspert bidrar Martin også gjerne med å koordinere og lede kryssfunksjonelle team der forretningsmessige og tekniske perspektiver møtes.​

Martin har høy integritet og arbeidskapasitet, lærer raskt og er god til å sette seg inn i nye sammenhenger. ​


Noe tilbakemelding fra tidligere kursdeltakerene:

"Vi gikk gjennom mye, en fin intro. Bra med mange eksempler"

"Flinke folk som presenterte"

"Spennende temaer og bra med Jupyter-opplegg"

"Bra når man fikk kode litt selv og prøve seg fram"

"Gøy å kunne eksperimentere selv i notebook under gjennomgangen. Spennende oppgaver"

"Veldig relevant tema, dyktige folk."

"Det var en god innføring i LLMer og hvordan man kan arbeide med dem"

"sesjonen rundt promt engineering var veldig bra. Lett å følge, pedagogisk."

"enkelt å komme i gang med notebook i browser"

"Spennende tema. Gøy å se hvor mange muligheter man har"

Vi gleder oss til å se dere på workshop 😉

Other events