Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Mari angeles photo 1571974096020 5c2775ac5d47

Årsmøte 2021

16. June, 15:00 - 17:00
Online

NCE Finance Innovation inviterer medlemmer til å delta på årsmøtet, onsdag 16. juni 2021.

Agenda:

  • Oppdatering rundt prosjekter, initiativ og aktiviteter siste året
  • Oppsummering og innsikt fra medlemsundersøkelse og -intervjuer
  • Strategi for 2021 - 2024
  • Årsregnskap 2020
  • Justering av medlemskontingent fra 2022
  • Ny styringsmodell etablert
  • Valg av nytt styre basert på innstilling fra Valgkomiteen
  • Tilbakemelding/innspill mm fra Årsmøtet (live poll)

Årsmøte er kun åpent for medlemmer av Finance Innovation.

Other events