Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Okonomifuksjonens rolle i barekraftig utviklig 450x1200

Økonomifunksjonens rolle i en bærekraftig omstilling og vekst

12. October, 09:00 - 10:00
Zoom Webinar

Økonomifunksjonen er i endring. Et strategisk og integrert arbeid med bærekraft blir stadig viktigere for dagens virksomheter i lys av økte forventninger fra bl.a. myndigheter, forbrukere, ansatte og investorer.

Deloitte og Sustainability Hub Norway (S-HUB) inviterer til webinar mandag 12. oktober med temaet hvordan økonomifunksjonen kan bidra til bærekraftig omstilling. På hvilken måte kan økonomifunksjonens kompetanse brukes aktivt inn i bærekraftig omstilling gjennom å sikre mer helhetlig og integrert rapportering, strategisk endring, risiko- og virksomhetsstyring og mer fremtidsrettede investeringer?

Agenda:

 • Introduksjon og velkommen, Hanne Solem leder bærekraftig vekst satsning i Deloitte
 • Perspektiver på CFOens rolle for å sikre bærekraftig omstilling, Lars Løddesøl, CFO i Storebrand
 • Paneldialog med følgende deltakere
  - Lars Løddesøl, CFO i Storebrand
  - Bernhard Mauritz Stormyr, VP Sustainable Governance Yara
  - Anne Jones fra Deloitte, leder av Deloittes CFO-program
  - Andreas Friis, daglig leder Sustainability Hub Norge

Målgruppe:
Webinaret passer for deg som jobber i økonomifunksjonen, enten som direktør, mellomleder eller medarbeider, studenter og andre med interesse for temaet.

Other events